Loading...
Duyuru Galerisi
KOSGEB'den Genel Destek Programı 19 Ocak 2011 | 17:28
Genel Destek Programı

Programın Amacı ve Gerekçesi
  • Projehazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yenidahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerindenfaydalanması,
  • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
  • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
  • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
  • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

Program Destek Üst Limit ve Oranları

 
 
GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ
DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL)
DESTEK ORANI    (%)
1. ve 2. Bölgeler
3. ve 4. Bölgeler
1
Yurt İçi Fuar Desteği
30.000
% 50
% 60
2
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
10.000
3
Tanıtım Desteği
15.000
4
Eşleştirme Desteği
15.000
5
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
20.000
6
Danışmanlık Desteği
15.000
7
Eğitim Desteği
10.000
8
Enerji Verimliliği Desteği
30.000
9
Tasarım Desteği
15.000
10
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
20.000
11
Belgelendirme Desteği
10.000
12
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
20.000
 
 

Programla ilgili detaylı bilgi  için lütfen   tıklayınız.