Loading...
Duyuru Galerisi
Kadınların ve Kadın STK’larının Güçlendirilmesi Hibe Programı 29 Nisan 2010 | 08:31

Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu) Kadınların ve Kadın STK’larının Güçlendirilmesi Hibe Programı (CFCU/TR0701.04-02/EMP) Teklif Çağrısı yayınlanmıştır.


Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın STK’larının Güçlendirilmesi(CFCU/TR0701.04-02/EMP)

Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi, kadının toplumsal, siyasal ve ekonomik statülerinin iyileştirilmesi, kadın haklarına yönelik ihlallere karşı ve cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı mücadele kapasitesinin ve toplumsal bilinçlendirmede kadın STK’ların proje üretme ve yürütme kapasitelerinin arttırılmasını amaçlayan hibe proje tekliflerini beklemektedir.

Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:

http://www.cfcu.gov.tr
http://www.gap.gov.tr
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 30 Nisan 2010 saat 16.00’dır. 

Hibe Başvuru Rehberi
EKLER

Yerel Duyuru