Loading...
Duyuru Galerisi
Hayat Boyu Öğrenme Programı 26 Ocak 2011 | 14:29

 Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) dört alt programdan oluşmaktadır.

1. Comenius
Comenius Program"ının temel amacı, "Okul Eğitimi" alanında Avrupaülkeleriyle işbirliği yapmak suretiyle eğitimde kaliteyi artırmak vekültürel diyalogu sağlayarak dil öğrenimini teşvik etmektir. Buprogram, Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Ortaöğretim alanlarını kapsamaktadır. Comenius programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

2. Erasmus
Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleriile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliğiprogramıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projelerüretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimiyapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.  Erasmus programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

3. Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci Avrupa Birliği Mesleki Eğitimprogramıdır. Tüzel kişilik sahibi tüm resmi ve özel kurum vekuruluşlar, eğitim kurumları ile KOBİ, STK ve yerel idareler Leonardoda Vinci projesi sunabilmektedir. Leonardo programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

4. Grundtvig
 GrundtvigProgramı, bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluşangereksinimleri karşılamak ve yetişkin kişilere yaşamları boyunca, bilgive niteliklerini geliştirmek için imkanlar sunarak istihdamolanaklarını artırmak ve toplumda meydana gelen değikliklere uyumsağlamalarını amaçlar. Grundtvig programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 


Hayat Boyu Öğrenme Programı Açık Destekler :

  • 2011 Yılı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi başvuruları başlamıştır.Son başvuru tarihi: 28 Şubat 2011. Başvuru koşulları ve dökümanlarına erişmek için lütfen tıklayınız