Loading...
Duyuru Galerisi
Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı 25 Aralık 2012 | 17:58

Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Teklif Çağrısı yayınlanmıştır. Bu Hibe Programı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TRH1.2.PYEII/P-03 (EuropeAid/133936/M/ACT/TR)
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA Bileşen IV

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Bileşen IV mali yardımı ile, Yatırım Sektörlerinde Genç İstihdamının Desteklenmesi’ne yönelik proje teklifleri beklemektedir.

Proje Tekliflerinin sunulması için son başvuru tarihi 08.02.2013 saat 16.00’dır (yerel saatle).

Bilgilendirme toplantıları 2 Ocak 2013 ile 18 Ocak 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bilgilendirme toplantıları ile ilgili detaylı bilgi www.ikg.gov.tr web sitesinden temin edilebilir.

Hibe Başvuru Rehberi - İngilizce
Hibe Başvuru Ekleri - İngilizce