Loading...
Duyuru Galerisi
GAP Sosyal Invest Proje Başvuruları Başladı 21 Ocak 2022 | 10:52

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Sosyal Invest Programı proje başvuruları başladı. Programa ilişkin son başvuru tarihi 31 Ocak 2022’dir.

Projenin amacı: GAP Bölgesi’nde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla Kamu, STK-Üniversiteler ile Özel Sektör arasında işbirliklerini artırmak, sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel vb. sosyo-ekonomik sorun alanlarına çözüm sunacak yenilikçi özel sektör yaklaşımlarını ve fonlarını Bölgeye çekmektir.

Bu programın doğrudan yararlanıcıları Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren;

  • Kamu kurumları,
  • Üniversiteler,
  • Yerel yönetimler ve yerel yönetimlere bağlı dernekler,
  • Kooperatifler,
  • Sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf, kooperatif, birlik)
  • Ticaret ve Sanayi Odaları,
  • Esnaf Odaları ve Meslek Odaları uygun başvuru sahibi olabilmektedir.

Başvuru yapılacak projelere ilişkin alt veya üst limit belirtilmemiş olup, uygun görülen projeler GAP BKİ fonuyla değil, projelerin konusuna göre destekleyebilecek özel sektör temsilcileri ve başvuru sahibi eş finansmanı aracılığıyla karşılanacaktır. Projelerin uygulama süresi 6- 36 ay arasındadır. Programa ilişkin başvuru rehberi, il bazlı ihtiyaç ve öncelikler ve başvuru sürecinin nasıl yapılacağına dair bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Programa ilişkin detaylı bilgiler http://gapsosyalinvest.org adresinde yer almaktadır.