Loading...
Duyuru Galerisi
GAP Bölgesi Süt Sığırcılığı Destekleme Programı 06 Şubat 2011 | 17:46


GAP Eylem Planı kapsamındaki illerde süt sığırcılığı yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 2011 yılı başvuruları Mart ayında alınmaya devam ediyor.


Hibe Desteği Uygulanacak İller : Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak

Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesinin Konuları ve Hibe Oranları:

İnşaat (Yeni Yatırım)                                                    :% 30
Makine (Süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı)    :% 40
Hayvan Alımı (Damızlık gebe düve alımı )                   :% 40

Desteklemenin alt ve üst sınırı : En az 50 baş, en çok 300 baş

Desteklemeden kurulu işletmeler ve yeni işletmeler yararlanabileceklerdir. Yeni kurulacak işletmelerde inşaat, makine ve hayvan alımı projeye dahil olmalıdır.

Başvuru Yeri ve Zamanı : Başvurular ilgili illerin Tarım Müdürlüklerine  her ayın 1-15'i arasında bizzat yapılmalıdır. Projelerin kabulunde başvuru önceliği esas alınacaktır.

Kimler Başvurabilir: Programa gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilecektir. Gerçek kişilerin ÇKS, tüzel kişilerin de Tarımsal İşletme kayıtlarının bulunması gerekmektedir.

Başvuru şartları ve gerekli belgelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.