Loading...
Duyuru Galerisi
GAP Bölgesi Makina Teçhizat Yatırımı Destek Kredisi 23 Ağustos 2010 | 16:43

GAP Bölgesi KOBİ Makine Teçhizat Yatırımı Destek Kredisi


KOSGEB GAP Bölgesi KOBİ Makine Teçhizat Yatırımı Destek Kredisi Protokolü; KOSGEB, BANKA ve KGF işbirliğiyle GAP Bölgesi kapsamına giren illerde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) KOSGEB Veri Tabanına kaydı onaylı işletmelere yatırım amacıyla satın alacakları makine-teçhizat için uygun koşullarda finansal destek sağlanmak amacı ile 20.11.2009 tarihinde imzalanmıştır.

Protokol kapsamında Makine Teçhizat Tanımı:
1. Makine: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçler, tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için, tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen yerli ve ithal yeni makineler grubu.
2. Teçhizat: Bir makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir parçalar veya makine ile birlikte yeni satın alınacak makinenin yedek parçaları, makinenin işletimi için gerekli olan yazılım ve gereçler.
3. İş makineleri, vinç, yük asansörü, kantar, kalıp vb ekipmanlar yerli ve ithal yeni teçhizat tanımı içerisindedir.
4. Her türlü yük ve insan taşımaya yarayan araçlar ve kullanılmış (2.el) makine-teçhizat bu tanım dışında tutulmuştur.

UYGULAMAYA KATILAN BANKALAR:
Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş., Finansbank A.Ş., Fortisbank A.Ş.,HSBC Bank A.Ş.,T.C. Ziraat Bankası A.Ş.,Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.,Türkiye Garanti Bankası A.Ş.,Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

UYGULAMA AŞAMALARI:
1. İşletmelere BANKA tarafından kullandırılacak kredi üst limiti azami 300.000.- TL olup, bu tutar için KOSGEB tarafından ödenecek peşin faiz/kar payı bedeli 48.796 TL’dir. Kredinin ilk 6 ayı ödemesiz kalanı aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli kullandırılacak kredi için, işletme 18.584.- TL’yi ödeme planına bağlı olarak ödeyecektir.
2. Protokol çerçevesinde İşletme kullanacağı; KOSGEB GAP Bölgesi KOBİ Makine Teçhizat Yatırımı Destek Kredisi için BANKA’ya, asgari 1000.- TL olmak üzere kredi tutarı üzerinden %0.5 (binde beş) oranında hizmet masrafını ve ipotek alınması halinde ise, ayrıca azami 1.500.- TL ekspertiz masrafını peşin olarak ödeyecektir.
3. İşletmenin Vergi ve SGK prim borcu olmadığına veya yapılandırdığına dair belge, ancak gecikmiş Vergi ve/veya SGK Prim borcu olması halinde ise, borç tutarlarının yer aldığı resmi belge, Kredi kullandırım aşamasında alınmak üzere Vergi Dairesi’nden alınan belge tarihinin son 15 gün, SGK’dan alınan belge tarihinin ise son 30 güne ait olması gerekmektedir.
4. İşletmelerin SGK borç tutarının; 01.01.2010 tarihinden itibaren Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından dönemler halinde yeniden belirlenecek olan aylık asgari ücretin brüt tutarını geçmemesi halinde mahsup işlemi yapılmadan kredilendirme süreci devam edebilecektir.
5. İşletme, başvurduğu bankaya Taahhütname ve makine-teçhizata ait proforma faturayı verir.
6. Yurtiçi Alımlarda;
a. Tedarikçi Ticaret Sicil Gazetesi
b. Garanti Belgesi
c. Kullanma Kılavuzu
7. Yurtdışı ve Serbest Bölge Alımlarda;
a. Gümrük Beyannamesi (31.12.2010 tarihini geçmemek üzere)
b. Garanti Belgesi
c. Kullanma Kılavuzları
8. Fatura aslının işletme tarafında imzalı ve kaşeli kopyası (Kredi kullandırım aşamasında veya 31.12.2010 tarihini geçmemek üzere kredi kullandırım tarihi sonrası alınabilecektir) bankaya verilir.
9. Kredi kullandırım tarihlerinde avans ödemesi olarak kredi tutarlarını tedarikçi hesabına aktarabilecektir.
10. Avans ödemesi her bir makine için, hiçbir şekilde makine bedelinin % 30’unu geçmeyecektir ve avans ödemesi en fazla iki defada yapılabilecektir.
11. KOBİ tarafından satın alınacak KOSGEB Üst Onayını alan işletmeler, kredi kullanım ve makine-teçhizat alımlarını en geç 31.12.2010 tarihine kadar gerçekleştirecek olup, ithal edilen makine ve teçhizatın ülkemiz gümrüğüne en son giriş yapabileceği tarih 31.12.2010’dur.
12. İşletmelerin talep ettikleri makine – teçhizatın fiyatında enflasyon, kur farkı vb. nedenlerle değişiklik için, işletme azami + % 10 olmak üzere kredi limitleri içerisinde fiyatı revize etmek için Bankaya başvurabilecektir.
13. Banka, satın alınan makine-teçhizatın işletmeye teslim edildiğini tespit ederek tutanak hazırlar.
14. Kredi vadesi süresince krediye esas olan makine-teçhizat ilgili KOSGEB Hizmet Merkezleri tarafından kontrol edilecektir.
15. Protokole taraf 12 Banka aracılığıyla KOSGEB Gap Bölgesi Kobi Makine Teçhizat Yatırımı Destek Kredisi başvuruları halen devam etmektedir.