Loading...
Duyuru Galerisi
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) 2023 Yılı Başvuruları Başladı 20 Ocak 2023 | 11:40

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP), ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasını amaçlamaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Usul ve Esaslar çerçevesinde (Ek 4) yürütülen programa yönelik projeler Mardin ilinde Ajansımız koordinasyonunda ve öncülüğünde geliştirilmektedir. Program kapsamında;  Ek1'de yer alan öncelikler çerçevesinde, kent ekonomisinin geliştirilmesine ve istihdama katkısı yüksek, proje bütünlüğü sağlanmış, sürdürülebilir bir işletme ve yönetim modeline sahip, yerli, yenilikçi ve katma değeri yüksek üretimi destekleyen ve çarpan etkisi fazla olan projeler desteklenecektir.

Proje başvurusu kabul edilen yararlanıcılara asgari eş-finansman oranı %10 olmak kaydıyla asgari 1 milyon TL destek sağlanacaktır. Öncelikler çerçevesinde yatırım, üretim ve istihdama katkısı yüksek olabilecek büyük ölçekli projeler için yararlanıcılara asgari eş-finansman oranı %25 olmak şartıyla fizibilite hazırlama desteği (Ek 3) de verilebilmektedir. Bunun yanı sıra, bölge planlarının uygulanmasının sağlanması ile bölgesel ve sektörel hedeflerle mekânsal gelişme önceliklerinin ilişkilendirilmesi amacıyla büyük ölçekli yatırımlar için yol gösterici nitelikte şehir, bölge veya havza düzeyinde mekânsal gelişme projeleri (Ek 3) Program kapsamında desteklenebilmektedir.

Söz konusu programın 2023 yılı uygulaması kapsamında proje geliştirecek olan kurum/kuruluşlarımızın 24 Ocak 2023 tarihinde çevrimiçi olarak aşağıdaki

(https://us06web.zoom.us/j/87995075898?pwd=SnNKN2hIc3FVQXAwR1FiMEcyNGM1UT09)

adresinde düzenlenecek olan bilgilendirme toplantısına  katılım sağlaması ve proje fikirlerini Ek 2'de sunulan proje bilgi formuna aktararak ekleri (Proje Değerlendirme Formu, CMDP Bütçe Formu ve İş Faaliyet Planı) ile birlikte en geç 3 Mart 2023 tarihine kadar Ajansımıza elektronik posta (pyb@dika.org.tr ; mardin@dika.org.tr) yoluyla iletmesi gerekmektedir.

İlgili dokümanlar için tıklayınız.