Loading...
Duyuru Galerisi
BM Küresel Çevre Fonu Türkiye'den Proje Bekliyor 20 Eylül 2011 | 12:32

GEF (Küresel Çevre Fonu) küresel çevre problemleriyle ilgili yerel uygulamalar için gelişmekte olan ülkelere hibe yolu ile kaynak sağlar. GEF’in Destek verdiği konular :

• Biyolojik çeşitliliğin korunması

• İklim değişikliği ile mücadele

• Uluslararası sular

• Arazi bozunumuyla mücadele

• Kalıcı organik kirleticilerle mücadele

• Etkin kimyasal maddelerin yönetimi

• Sürdürülebilir orman yönetimi Hükümetler, kamu kurumları, ulusal kurumlar, yerel toplumlar, STK’lar, akademik kuruluşlar, uluslararası örgütler ve özel sektör kurumları proje sunabilirler. Hibe miktarına göre proje türleri:

• Büyük Ölçekli Projeler: 2 Milyon ABD dolarından yüksek hibe alan projeler

• Orta Ölçekli Projeler: 50.000 ile 2 milyon ABD doları arasında hibe verilen projeler

• Küçük Ölçekli Projeler: 50.000 ABD dolarına kadar hibe alabilen projeler

Proje sahipleri belirli kurallar çerçevesinde eş finansman sağlamak durumundadırlar. Başvurular ilk önce ülkedeki idari odak noktasının onayından geçmek zorundadır. Türkiye’de idari odak noktası Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından temsil edilir, siyasi odak noktası ise Hazine Müsteşarlığı’dır.

GEF Programı ve başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

http://www.did-cevreorman.gov.tr/sayfa_detay.asp?id=52

http://www.thegef.org/gef/