Loading...
Duyuru Galerisi
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) 07 Mart 2011 | 17:45

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı(CIP) çerçevesinde
Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi koordinasyonunda yürütülen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) alt bileşeni için 2011 başvuruları  alınmaya başlanmıştır.

Programla İlgili Bilgi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika
 Destek Programı (ICT PSP)CIP altındaki üç alt programdan biri olan ve yedi yıllık dönem için yaklaşık 730 Milyon Avro bütçeli Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programında (ICT PSP), Avrupa için Sayısal Gündem’de (Digital Agenda for Europe) belirlenen politika alanları ve öncelikleri dikkate alınarak; rekabetçi ve yenilikçi bir bilgi toplumunun gelişiminin hızlandırılması, tek Avrupa bilgi alanının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) topluma yaygınlaştırılması ve etkin kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, elektronik hizmetlere erişimin sağlanması, kamu-özel işbirliğinin desteklenmesi, BİT kullanılan hizmetlerde kalite ve etkinliğin artırılması amacıyla birlikte çalışabilirlik ile BİT tabanlı yenilikçi hizmetlerin uygulamasını esas alan ve BİT’in kullanımıyla bilgi toplumu politikalarının uygulanmasına destek olacak projelerin geliştirilmesi öngörülmektedir. Türkiye ICT PSP Programına 2009 yılından itibaren taraf olmuştur. Bu çerçevede, ülkemizden de ilgili taraflar proje geliştirerek konsorsiyum oluşturabilmekte veya diğer ülkeler tarafından geliştirilen konsorsiyumlara katılarak projelerde yer alabilmektedir. Değerlendirme süreci sonunda uygun görülen projeler program bütçesinden desteklenmektedir.

Kimler Proje Başvurusunda Bulunabilir? Programa merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, büyük ve küçük ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri katılım sağlayabilmektedir. İstisnai durumlarda gerçek kişiler de konsorsiyumlara katılabilmektedir.

ICT PSP kapsamında desteklenecek projeler için dört farklı enstrüman oluşturulmuştur:

1- Pilot A – Kamuda halihazırda sunulan e-hizmetlerde Avrupa düzeyinde birlikte çalışabilirliği esas alan ve sonuçlarının tüm üye ülkelere yaygınlaştırılabileceği, en az 6 ülkeden ortakların taraf olduğu ve 36 aya kadar süren projeleri kapsamaktadır. Bu kapsamdaki projelerde maliyetin en fazla yüzde 50’si (5–10 milyon Avro) finanse edilebilecektir. A tipi pilot projelere iş programında yer alan öncelikler çerçevesinde kamu kurumları veya kamu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar taraf olabilmektedir.

2- Pilot B - BİT tabanlı yenilikçi hizmetlerin uygulamasını esas alan, önemli etki yaratabilecek ve değer zincirindeki tüm paydaşları kapsayan, en az 4 ülkeden ortakların taraf olduğu ve 24-36 ay süren projeleri içermektedir. Bu kapsamdaki projelerde maliyetin en fazla yüzde 50’si (2–4 milyon Avro) finanse edilebilecektir.

3-Tematik Ağlar - BİT kullanımıyla bilgi toplumu politikalarının uygulanmasına destek olacak, taraflar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan ve 18–36 ay boyunca Komisyon tarafından 300–500 bin Avro’ya kadar finansman sağlanan, en az 7 ülkeden tarafların katılım sağlaması gereken projeleri kapsamaktadır.

4- En İyi Uygulama Ağları – Sadece “Sayısal İçerik” teması için kullanılacak olan bu enstrüman, konsensüs ve farkındalık oluşturma faaliyetleriyle büyük ölçekli uygulamaların birleştirildiği, en az 7 ülkeden ortakların taraf olduğu ve doğrudan giderlerin yüzde 80’inin (3–5 milyon Avro) finanse edileceği projeleri kapsamaktadır.


Başvuru Tarihleri: 1 Mart 2011 - 1 Haziran 2011

Program broşürüne erişmek için lütfen tıklayınız.

Programla ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.