Loading...
Duyuru Galerisi
Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı 04 Eylül 2014 | 15:51
DAP fonları katılımcı nitelikteki küçük-ölçekli kalkınma projelerini desteklemekte kullanılmaktadır ve yararlananların projelerin tanımlanması, tasarlanması ve yönetimine katılımını sağlamıştır. 2014 yılında için Suriyeli göçmenler, çocuklar ve kadınların işgücüne katılmasını hedefleyen projelere öncelik verilecektir.

DAP fonları kar amacı gütmeyen kalkınma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütlerine, devlet kuruluşlarına ve belediyelere ve kar amacı gütmeyen kalkınma faaliyetleriyle ilgilenen özel sektör kuruluşlarına açıktır.

Projeye hak kazanan faaliyetler genellikle oldukça kısa zaman dilimlerinde ve 18 ayı aşmayacak şekilde uygulanır.
 
MALİ DESTEK PROGRAMI ADI AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
DOĞRUDAN YARDIM PROGRAMI (DAP)
YÜRÜTÜCÜ KURUM AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
İLAN TARİHİ 02.Eyl.14
KAPSAMI DAP fonları katılımcı nitelikteki küçük-ölçekli kalkınma projelerini desteklemekte kullanılmaktadır ve yararlananların projelerin tanımlanması, tasarlanması ve yönetimine katılımını sağlamıştır. 2014 yılında için Suriyeli göçmenler, çocuklar ve kadınların işgücüne katılmasını hedefleyen projelere öncelik verilecektir.
PROGRAM TOPLAM BÜTÇESİ  
PROGRAM BÜTÇESİ  
PROJE BAŞINA ASGARİ DESTEK 20.000 Avustralya Doları
PROJE BAŞINA AZAMİ DESTEK 40.000 Avustralya Doları
PROJE BAŞINA AZAMİ DESTEK ORANI 100%
BAŞVURU SAHİPLERİ DAP fonları kar amacı gütmeyen kalkınma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütlerine, devlet kuruluşlarına ve belediyelere ve kar amacı gütmeyen kalkınma faaliyetleriyle ilgilenen özel sektör kuruluşlarına açıktır.
PROJE ORTAĞI OLABİLECEK ÜLKELER  
PROGRAMIN GENEL AMACI DAP fonları katılımcı nitelikteki küçük-ölçekli kalkınma projelerini desteklemekte kullanılmaktadır ve yararlananların projelerin tanımlanması, tasarlanması ve yönetimine katılımını sağlamıştır. 2014 yılında için Suriyeli göçmenler, çocuklar ve kadınların işgücüne katılmasını hedefleyen projelere öncelik verilecektir.
PROGRAMIN ÖZEL AMACI  
DESTEKLENEN FAALİYETLER Projeye hak kazanan faaliyetler genellikle oldukça kısa zaman dilimlerinde ve 18 ayı aşmayacak şekilde uygulanır.
BAŞVURU YAPILACAK YER ANKARA/ AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
PROGRAM BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Yok
İLGİLİ KURUM / KİŞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Elif Barutçuoğlu Wade
Elif.barutçuoğlu-wade@dfat.gov.au
Tel: 0312-459 9504
Faks: 0312-459 9503
GEREKLİ BELGELER Başvuru Formu
ÖZEL ŞARTLAR  
İLGİLİ LİNKLER http://www.turkey.embassy.gov.au/anka/DAPOverviewTUR.html
SON BAŞVURU TARİHİ 30 Eylül 2014