Loading...
Duyuru Galerisi
AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog - Kültür ve Sanat Hibe Programı 10 Mayıs 2010 | 15:24
Sivil Toplum Hizmeti: AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog - Kültür ve Sanat Hibe Programı (ICD-CA) (CFCU/TR0803.02-03/CA - EuropeAid/130014/D/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayınlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Toplulukları Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2008 programı kapsamında verilen mali yardımlar aracılığıyla Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde kültür ve sanat alanında uygulanacak hibe proje tekliflerini beklemektedir.

Bu hibe programı Türkiye, Avrupa Birliği üye devletleri ve aday ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları arasında kültür ve sanat faaliyetler aracılığı ile kültürlerarası diyalogu geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedeflemektedir. Program çerçevesinde hibe talebinde bulunabilecek projeler aşağıdaki faaliyetleri içerecek şekilde tasarlanabilecektir;

- Kültür ve sanat alanındaki operatörlerin ve ürün/çalışmalarının uluslararası hareketliliğinin sağlanması ve desteklenmesi,

- Profesyonellerin bilgi ve deneyiminin arttırılması ve kültür ve sanat yönetimi konusunda güncel ve yeni oluşan mesleki konu ve uzmanlık alanlarındaki kavrayışlarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi,

- Türkiye ve Avrupa Birliği üye Ülkelerinde bulunan ve kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren aktör, kurum, organizasyon ve operatörlerin işbirliği sonucunda üretilen ortak ürün ve faaliyetler;

- Ortak faaliyet, proje ve çalışmalar yoluyla kültürel ve sanatsal konular, kültür, sanat ve kültür politikaları konusunda farkındalığın arttırılması;

- Kültür ve sanat alanında bilgi değişiminin ve en iyi uygulamaların teşvik edilmesi;

- Yukarıda belirtilen önceliklere uygun diğer ilgili faaliyetler.

Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
http://www.cfcu.gov.tr/index.php?lng=en;
http://www.kulturturizm.gov.tr/.

Proje tekliflerinin son teslim tarihi 23 Temmuz  2010 saat 16:00’dır.

Word File Local Publication
Word File Hibe Başvuru Rehberi
Rar File Annexes