Loading...
Duyuru Galerisi
2023 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi Sonuçları 15 Aralık 2023 | 15:44

2023 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi kapsamında başvurusu alınan teklifler değerlendirme komisyonunca incelenmiş ve bu tekliflerden 9 tanesi başarılı bulunup destek almaya hak kazanmıştır.

Sözleşme imzalanmadan önce Ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Sözleşmeler, başarılı projelerin ajans internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren başvuru sahiplerince on beş iş günü içerisinde başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin sunulmasını takiben en geç on iş günü içinde imzalanır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. Bu süre zarfında, mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on günlük ilave süre tanınabilir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda da başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmaz.

Sözleşmeler Ajans Merkezinde (Mardin) imzalanmaktadır. Sözleşme için Ajansa müracaat edilmeden önce mutlaka randevu alınması önemle rica olunur. Söz konusu destekten yararlanma hakkı, sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra doğacaktır.

2023 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim Dönemi Başarılı Proje Listesi için tıklayınız.