Loading...
Duyuru Galerisi
2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Son Başvuru Tarihi Uzatıldı 10 Mart 2023 | 17:01

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Ajansımız tarafından yürütülecek olan “2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı” (SOGEP) kapsamında Ajansımızın faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi’ndeki Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde proje hazırlık süreci başlatıldı.

2023 Yılı SOGEP’in amacı uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Ajansımızın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. İlk aşamada programa ilişkin ön başvurular (Proje Fikirleri) 31 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar alınarak proje havuzu oluşturulacaktır. İkinci aşamada ise, uygun bulunan proje fikirlerinin geliştirilmesi ve nihai başvuruların alınması Ajans koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.

Proje ön başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, belirtilen son başvuru tarihine kadar proje ön başvuru formunun başvuru sahibi tarafından proje@dika.org.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Ön başvuru formlarının posta, kargo veya elden teslim edilmelerine gerek yoktur.

Ön Başvuru Formu için tıklayınız.