Loading...
Duyuru Galerisi
2023 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlanı 31 Ağustos 2023 | 09:04

Dicle Kalkınma Ajansı, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların;

 • Yerel tarım ürünlerinde üretimin, verimin, katma değerin artırılarak pazarlama imkanlarının geliştirilmesi yoluyla kırsal yerleşimler başta olmak üzere bölgede ekonomik refahın iyileşmesi,
 • Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması,
 • TRC3 Bölgesi imalat sanayisinde girişimcilik, istihdam, verimlilik, markalaşma ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve yatırım ortamını iyileştirilmesi suretiyle bölgesel rekabet gücünün geliştirilmesi,
 • Bölgede yerel kalkınmaya ve rekabet gücüne katkı sağlayacak, aciliyet taşıyan ve kritik öneme sahip faaliyetlerin desteklenmesi konularında bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ile Kalkınma Ajansları için 2022 ve 2023 yılı teması olarak belirlenen Genç İstihdam’ı kapsamında sürdürülebilir genç istihdamını sağlamaya yönelik olarak fizibilite çalışmalarına mali destek mali destek sağlamak için 3.200.000 TL kaynak ayrılmıştır. Program detaylarının yer aldığı başvuru rehberi ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

2023 Yılı Fizibilite Desteği

Program Referans No

TRC3/23/FZD

Programın Genel Amacı

TRC3 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ile Kalkınma Ajansları için 2022 ve 2023 yılı teması olarak belirlenen Genç İstihdam’ı kapsamında sürdürülebilir genç istihdamını sağlamaya yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlanmasıdır.

Programın Özel Amaçları ve Öncelikleri

Öncelik 1. Yerel tarım ürünlerinde üretimin, verimin, katma değerin artırılarak pazarlama imkanlarının geliştirilmesi yoluyla kırsal yerleşimler başta olmak üzere bölgede ekonomik refahın iyileşmesi,

Öncelik 2. Mezopotamya bölgesinde kültür turizminin geliştirilerek bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması,

Öncelik 3. TRC3 Bölgesi imalat sanayisinde girişimcilik, istihdam, verimlilik, markalaşma ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve yatırım ortamını iyileştirilmesi suretiyle bölgesel rekabet gücünün geliştirilmesi,

Öncelik 4. Bölgede yerel kalkınmaya ve rekabet gücüne katkı sağlayacak, aciliyet taşıyan ve kritik öneme sahip faaliyetlerin desteklenmesidir.

Toplam Bütçe

Toplam: 3.200.000 TL

Öncelik 1: 750.000 TL

Öncelik 2: 1.000.000 TL

Öncelik 3: 750.000 TL

Öncelik 4: 700.000 TL

Destek Miktarı ve Oranı

 • TRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) içinde tek bir il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için bu program kapsamında tahsis edilecek asgari tutar 60.000 TL, azami tutar 250.000 TL’dir.
 • TRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) içinde birden çok il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için bu program kapsamında tahsis edilecek asgari tutar 80.000 TL, azami tutar 350.000 TL’dir.
 • Ajans tarafından sağlanacak destek, projenin toplam uygun maliyetinin %50’inden az olamaz ve %90’ını aşamaz.

Proje Süresi

 

Asgari 3 Ay – Azami 12 Ay 

 

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Üniversite Rektörlükleri,
 • Mahalli İdareler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Birlikler, Kooperatifler
 • Serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

Ortaklar da başvuru sahibi ile aynı kriterleri taşımalıdır. Fizibilite desteğinden kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz.

Son Başvuru Tarihi

 • KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 29.12.2023 Saat 23:59 
 • Taahhütname Son Teslim Tarihi: 05.01.2024 Saat 17:00
 

Başvurular için KAYS internet adresi: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr

Program Rehberi ve Ekleri için tıklayınız.