Loading...
Duyuru Galerisi
2023 Yılı Erasmus+ Programı Merkezi Proje Fırsatları 29 Aralık 2022 | 09:48

Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği’nin (AB) eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı olan Erasmus+ Programı ve Avrupa çapında toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan Avrupa Dayanışma Programı’nın (ESC) ülkemizde yürütülmesinden sorumlu kamu kuruluşudur.  Ülkemizin etkin olarak 2004’ten bu yana katılım sağladığı Erasmus+ Programı ve 2018’den beri yer aldığı ESC Programında projeler başvuruların yapıldığı kuruma göre 2’ye ayrılmaktadır. Başvuruları doğrudan Ajansımıza yapılan projeler “ülke merkezli projeler” olarak adlandırılırken, başvuruları doğrudan Brüksel’de bulunan Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansına (EACEA) yapılan projeler ise “merkezi projeler” olarak tanımlanmaktadır.  Merkezi projeler, Avrupa çapında yükseköğretim alanında standartların geliştirilmesine vesile olacak müfredatların ve yüksek lisans programlarının tasarlanması, üniversite birliklerinin kurulması ve bu standartlarının Avrupa ötesine yayılması; üniversite-sanayi işbirlikleri ile Avrupa genelinde yenilikçilik kapasitesi, girişimcilik anlayışının artırılması; spor projeleri ile spor kulüplerinin kapasitelerinin geliştirilmesi, sporun ruhuna aykırı durum ve koşullarla mücadele edilmesi ve herkes için sağlıklı yaşama katkı sağlanması; gençlik alanının bir sektör olarak ele alınarak bu sektörün parçası olan unsurların kapasitelerinin geliştirilmesi; dünya çapında yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda bulunulması gibi konulara odaklanmaktadır.  Bu amaçların hayata geçirilebilmesi için Avrupa geneli katılımla oluşturulan ortaklıkların kurulması gerekmekte ve bu ortaklıklara projeleri için proje başına 4 Milyon Avroya kadar hibe tahsis edilmektedir.  EACEA tarafından yayımlanan 2023 Yılı Teklif Çağrısında, Erasmus+ Programı kapsamında 12 adet, ESC kapsamında ise 2 adet olmak üzere toplam 14 merkezi proje için başvurular açılmıştır.

Erasmus+ ve ESC Programlarındaki merkezi projelere ilişkin bilgi ekte yer almaktadır. Ayrıca merkezi projeler başvuru portalına bit.ly/EACEABaşvuruPortalı adresinden ve Ulusal Ajans bilgilendirme sayfasına da  bit.ly/UATeklifÇağrıları adresinden erişilebilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.