Loading...
Duyuru Galerisi
2022 Yılı Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Sonuçları 03 Ekim 2022 | 17:05

Ajansımız tarafından 25.04.2022 tarihinde ilan edilen 2022 Yılı Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği (RİGE) Programı proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

TRC3 Bölgesinde imalat sanayi ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler tarafından 53 (elli bir) proje teklifi son başvuru tarihi olan 23.06.2022 tarihine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden Ajansımıza sunulmuştur. Yapılan ön incelemede proje tekliflerinden 2 (iki) tanesi elenirken 51 (elli bir) teklif, teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçmiştir. Yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucunda 42 (kırk iki) proje 65 (altmış beş) ve üstü puan alarak başarılı olmuş ve asil listede yer alarak finansman desteği almaya hak kazanmıştır. Geri kalan 9 (dokuz) teklif değerlendirmede eşik puan değerinin altında kalarak başarısız olmuştur.

Asil listede yer alan ve destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri tarafından, sonuçların Ajans web sitesinde ilan edilmesi veya yazılı tebligatın teslim alınmasına müteakip 15 (on beş) iş günü içerisinde başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen ve KAYS sistemine başvuru esnasında yüklenmiş olan, destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin matbu halinin Ajans’a sunulması gerekmektedir. Bu evraklar aşağıda “Sözleşme Öncesi Bilgi Notunda” detaylı biçimde belirtilmiştir. Sözleşme davetleri, ilgili belgelerin Ajansımıza sunulması ardından en geç 5 (beş) iş günü içinde başvuru sahibine iletilecektir. Başvuru sahiplerine KAYS üzerinden yapılacak bildirime müteakip en geç on iş günü içinde sözleşmeler imzalanacaktır.

Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvurmayan, sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda da Başvuru Sahibiyle sözleşme imzalanmaz. Sözleşme imzalamaya gelmeden önce web sayfamızda yer alan bilgi notunun incelenmesi ve ilgili evrakların yukarıda belirtilen süre içerisinde Ajansımıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Başarılı Projeler için tıklayınız.

Elenen Projeler için tıklayınız.

Sözleşme Öncesi Bilgi Notu için tıklayınız.