Loading...
Duyuru Galerisi
2020 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi Sonuçları 18 Mart 2021 | 14:41

2020 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık dönemi kapsamında başvurusu alınan teklifler değerlendirme komisyonunca incelenmiş ve mevcut bütçe çerçevesinde bu tekliflerden 11 adet asil, 11 adet de yedek olmak üzere toplamda 22 adet teklif başarılı bulunmuştur. Asil liste, beyan edilen bütçeler esas alınarak belirlenmiş olup asil listelerdeki tekliflerin hizmet satın alımlarının tamamlanmasına müteakip kalan bütçe çerçevesinde veya sözleşmeden feragat etme durumuna göre yedek listedeki sıraya göre teklifler desteklenebilecektir. 

Sözleşme imzalanmadan önce Ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Sözleşmeler, asil başarılı projelerin ajans internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren, yedek başarılı projelerin ise kendilerine daha sonra yapılacak yazılı bilirimden itibaren başvuru sahiplerince on beş iş günü içerisinde başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin sunulmasını takiben en geç on iş günü içinde imzalanır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. Bu süre zarfında, mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on günlük ilave süre tanınabilir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda da başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmaz.

Sözleşmeler Ajans Merkezinde (Mardin) imzalanmaktadır. Sözleşme için Ajansa müracaat edilmeden önce mutlaka randevu alınması önemle rica olunur. Söz konusu destekten yararlanma hakkı,sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra doğacaktır.


2020 Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık Dönemi Asil ve Yedek Başarılı Proje Listeleri için aşağıdaki dosyaları tıklayınız.

 

2020 TD Kasım Aralık Başarılı Asil Liste
2020 TD Kasım Aralık Başarılı Yedek Liste