Loading...
Duyuru Galerisi
2012 Teknik Destek Programı Başladı 31 Temmuz 2012 | 11:17

         Ajansımız, 2012 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başvuru kabulüne başlamıştır.

         Program başvuruları 2012 yılı boyunca kabul edilecek olup, destekler program bütçesiyle sınırlı olacaktır. Destek faaliyetleri iki aylık dönemler halinde gerçekleşecektir. İlk başvurular Mayıs - Haziran döneminde alınacak, bu dönemin destek faaliyetleri Temmuz - Ağustos ayı içerisinde yapılacaktır. Temmuz - Ağustos döneminin başvuruları ise Eylül - Ekim ayı içerisinde değerlendirilecek ve desteklenecektir.

         Bölgemizdeki kurum ve kuruluşların uygulamada karşılaştıkları sorunları gidermek, kurumsal kapasite gelişimine katkıda bulunmak ve yerel kalkınmayla ilgili faaliyetleri desteklemek amacıyla Teknik Destek Programı açılmıştır. Genel amaç yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak hazırlık ve uygulama aşamalarında karşılaşılan sıkıntılara teknik destek sağlamaktır.

          Teknik Destek Programına başvuru yapabilecek olan kurum ve kuruluşlar; yerel yönetimler, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler, kooperatifler ile sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

         Ajansımız 2011 yılında çıkmış olduğu teknik destek programında çeşitli kurum ve kuruluşlara ait 62 başvuruyu desteklemiştir. Verilen destekler arasında girişimcilik eğitimleri gibi mikro ölçekte yatırım ile gelir kaynağı olabilecek eğitimler olduğu gibi, proje döngüsü yönetimi gibi bölgeye kaynak aktarımını sağlayabilecek eğitimler verilmiştir. Ayrıca verimli tarım uygulamalarıyla tarımda katma değeri yükseltecek eğitimlerle beraber, imar planlarının sayısallaştırılması ile üç beldenin kâğıt üzerinde bulunan imar planlarının elektronik ortama aktarılması sağlanmıştır.
2012 Yılı Teknik Destek Programıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.