Loading...
Duyuru Galerisi
2010 YILI SODES UYGULAMALARI BAŞLADI 20 Mayıs 2010 | 01:28

2010 YILI SODES UYGULAMALARI BAŞLADI 

 Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını amaçlayan Sosyal Destek Programının (SODES) 2010 yılı uygulamaları başlamıştır. Bu çerçevede SODES başvuru süreci aşağıdaki gibidir:

·          Proje teklifleri kuruluşlarca internet sitemizden erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, 1 -15 Haziran 2010 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından valiliklere; 30 Haziran 2010 tarihine kadar ise yapılacak ön değerlendirmelerden sonra valilikler tarafından Müsteşarlığa gönderilecektir. Söz konusu sistem kullanıma açılana kadar aşağıda yer alan Proje Teklif Formu ve 2010 yılı SODES Uygulama Usul ve Esaslarından yararlanılabilir.

·          Valilikler, kendilerine sunulan projeleri; SODES tanımındaki amaçlara uygunluk, sürdürülebilirlik, projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, proje hedef kitlesinin genişliği ve ilin önceliklerini göz önünde bulundurarak uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS hem resmi yazıyla Müsteşarlığa göndereceklerdir.

·           Valilikler tarafından Müsteşarlığa gönderilecek proje tekliflerinin azami tutarı 15 milyon TL olup, bu tutarın en az yüzde 25'i sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından yürütülecek projelere ait olacaktır.

·          Valiliklerden Müsteşarlığa bildirilen proje teklifleri, değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve ödenek miktarları tespit edilecektir. Desteklenecek projeler Müsteşarlık tarafından hem SODES-BİS hem resmi yazıyla Valiliğe bildirilecek ve Müsteşarlık internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.

 

 

2010 Yılı SODES Başvuru Paketine ulaşmak için lütfen tıklayınız...