Loading...

Planning

Planning

Upper Scale Plans
TRC3 Regional Plans
TRC3 2014 - 2023 Regional Plan

T.R. Prime Ministry State Planning Organization Innovations in information and communication technologies, which have an important effect on the development of globalization, influence all areas of economic and social life and all segments of society in various aspects; It deeply affects public administration approaches, the ways of doing business in the business world and the lives of individuals, in other words, it causes a social transformation.

The new products and services that emerged with the productivity gains due to the developments in information and communication technologies have started to change the nature of the international competition, which was previously explained by the amount of production factors. In line with these developments, launched in 2003, "e-Transformation Turkey Project" and "Transformation Policy on Turkey's Information Society" adopted and prepared the policy document, the vision of transformation into an information society in Turkey; Medium and long-term strategies and targets are determined as "Being a focal point in the production of science and technology, using information and technology as an effective tool, producing more value with information-based decision-making processes, successful in global competition and with a high level of prosperity." The Information Society Strategy preparation process, which will cover the period 2006-2010, has been initiated.

In the Information Society Strategy; citizens, who constitute basic elements of the society, the public sector and businesses with information and communication technology sector in the current situation and Turkey's assessed potential for transformation into an information society by 2010, targets for 2010 within the framework defined strategic priorities and steps have been identified to be taken to achieve these goals.

Trc3 2014 2023 Bölge Planı Cilt II. Bölgesel Gelişme Startejisi
TRC3 2014-2023 Bölge Planı Cilt I. Bölgeyi Anlamak
TRC3 2011 - 2013 Regional Plan

T.R. Prime Ministry State Planning Organization Innovations in information and communication technologies, which have an important effect on the development of globalization, influence all areas of economic and social life and all segments of society in various aspects; It deeply affects public administration approaches, the ways of doing business in the business world and the lives of individuals, in other words, it causes a social transformation.

The new products and services that emerged with the productivity gains due to the developments in information and communication technologies have started to change the nature of the international competition, which was previously explained by the amount of production factors. In line with these developments, launched in 2003, "e-Transformation Turkey Project" and "Transformation Policy on Turkey's Information Society" adopted and prepared the policy document, the vision of transformation into an information society in Turkey; Medium and long-term strategies and targets are determined as "Being a focal point in the production of science and technology, using information and technology as an effective tool, producing more value with information-based decision-making processes, successful in global competition and with a high level of prosperity." The Information Society Strategy preparation process, which will cover the period 2006-2010, has been initiated.

In the Information Society Strategy; citizens, who constitute basic elements of the society, the public sector and businesses with information and communication technology sector in the current situation and Turkey's assessed potential for transformation into an information society by 2010, targets for 2010 within the framework defined strategic priorities and steps have been identified to be taken to achieve these goals.

Trc3 Bölge Planı 2011 - 2013
Trc3 Mevcut Durum Analizi
Sector Reports
TRC3 Bölgesi Gıda Sektörü Analiz Raporu ve Kılavuzu
TRC3 Bölgesi Yöresel Arı Ürünleri Araştırma Raporu
TRC3 Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Raporu
TRC3 Bölgesi İlleri Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İhtiyacının Tespiti ve Ön Fizibilite Çalışması Projesi
Mardin Seracılık Sektör Analizi
Mardin Biyogaz Santrali Ön Fizibilite Raporu
Mardin Çağrı Merkezi Ön Fizibilite Raporu
Mardin Tarihi Zahireciler Çarşısının Restorasyon Raporu
Batman Sanayi Envanterinin Hazırlanması
Batman Temel İhracat Sorunları ve Gümrük Altyapı Yetersizliği Raporu
Batman Kamp ve Karavan Turizmi Ön Fizibilite Raporu
Batman Atık Geri Dönüşüm/Biyogaz Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu
Batman Selüloz Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu
Batman Termalle Entegre Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Ön Fizibilite Raporu
Batman Hazır Giyim Raporu
Hasankeyf Üçyol Köyü Eko-Turizm Projesi
Siirt Fıstık ve Ceviz Kabuğundan Doğal Gıda Boyası Üretimi Ön Fizibilite Raporu
Siirt Alçı Taşı Madenciliği Ön Fizibilite Raporu
Siirt Meyan Kökü İşleme Tesisi Ön Fizibilite Raporu
Pervari Bölgesi Balının Karakterizasyonu
Kapari Bitkisinin Yaygınlaştırılması ve Pazar Araştırması
Şırnak Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin Araştırılması
Bal Analiz Laboratuvarının Alt Yapısının Güçlendirilmesi ve Bal Üreticiler Ağının Sektörel Kapasitesinin Geliştirilmesi
Zivzik ve Görümlü Narlarının Özeliklerinin ve Katma Değerli Ürünlere İşlenebilirliğinin Belirlenmesi
Mardin Bulgurunun Markalaştırılması Fizibilite Raporu
Derik Zeytini İşleme Tesisi Fizibilite Raporu
TRC3 Region by Statistics
İstatisliklerle Batman
İstatisliklerle Mardin
İstatisliklerle Siirt
İstatisliklerle Şırnak
İstatisliklerle TRC3 Bölgesi
Other Reports
11. Kalkınma Planı Mardin İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
11. Kalkınma Planı Batman İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
11. Kalkınma Planı Siirt İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
11. Kalkınma Planı Şırnak İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
Dicle Bölgesi Stratejik Gelişme Raporu
Dicle Bölgesi Rekabet Analizi
TRC3 Bölgesi İmalat Sanayi Envanteri Raporu
Batman Gümrük Raporu
Dış Ekonomik Çevre Analizi
Mazıdağı Fosfat Raporu
Habur Sınır Kapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri
Yöresel Ürünlerin Değerlendirilmesi ve Katma Değerli Ürünler Haline Getirilmesi Projesi Sonuç Raporu
Cizre Kültür Envanterinin Oluşturulması
Batman Kent Yoksulluk Haritasının Çıkarılması ve Sürdürülebilir Yardımlaşma Modelinin Oluşturulması Projesi
TRC3 Bölgesi Mevcut Durum Analizi
NGO Support and Incentive Guide
Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Destek ve Teşvik Rehberi
Economic Indicators Bulletin
2018 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomik Göstergeler Bülteni
Local Products Catalog
Yöresel Ürünler Kataloğu
Project Promotion Catalog
Başarılı Projeler Tanıtım Kataloğu
Economic and Social Effects of the Covid-19 Outbreak Research Report

Considering the administrative and financial obligations of public administrations, it is known that a planned service delivery is gaining importance.

Planned service delivery, policy development, basing the determined policies on concrete work programs and budgets; The effective monitoring and evaluation of applications has been adopted as a basic tool for strategic planning.

Strategic plans prepared by public administrations; Together with programs, sectoral master plans, regional plans and provincial development plans, it increases the effectiveness of the planning and implementation process and contributes to the rational use of resources.

TRC3 Bölgesi'nde Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkileri Araştırma Raporu