Loading...

Other Reports

11. Kalkınma Planı Mardin İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
11. Kalkınma Planı Batman İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
11. Kalkınma Planı Siirt İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
11. Kalkınma Planı Şırnak İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu
Dicle Bölgesi Stratejik Gelişme Raporu
Dicle Bölgesi Rekabet Analizi
TRC3 Bölgesi İmalat Sanayi Envanteri Raporu
Batman Gümrük Raporu
Dış Ekonomik Çevre Analizi
Mazıdağı Fosfat Raporu
Habur Sınır Kapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri
Yöresel Ürünlerin Değerlendirilmesi ve Katma Değerli Ürünler Haline Getirilmesi Projesi Sonuç Raporu
Cizre Kültür Envanterinin Oluşturulması
Batman Kent Yoksulluk Haritasının Çıkarılması ve Sürdürülebilir Yardımlaşma Modelinin Oluşturulması Projesi
TRC3 Bölgesi Mevcut Durum Analizi