Haberler
Duyurular
Basında Dika
Basında Bölgemiz
Hibe ve Teşvikler
İhale İlanları
Multimedya
Döküman Arşivi

Haberler

AÇIK HİBELER

Genç Çiftçilere 483 Milyon TL Hibe Desteği Verilecek

2017-04-10 14:40:24
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında.. l►

2015 Yılı Kültürel Çalışmalar Mali Destek Programı

2015-07-23 11:58:40
Kültürel Çalışmalar Mali Destek Programı’nın amacı; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, bulundukları ülkelerin çok kültürlü atmosferi içerisinde kimlik, kültür ve medeniyetlerini.. l►

Hayvancılık Yatırımları Hibe Desteği

2015-06-30 17:36:58
Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki 35 ilde uygulanacak hibe desteğinde büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli küçükbaş için en az 100 baş anaç.. l►

COSME Programı “Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği ve Kredi Garanti Desteği Proje Teklif Çağrıları

2015-06-30 17:30:14
Ülkemizde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından ulusal koordinasyonu yapılan.. l►

Yurtdışı Türkler Başkanlığı 2015 Yılı Sivil Toplum Destekleri

2015-06-30 17:27:17
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı YTB Sivil Toplum Destekleri adıyla 2015 yılında, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler.. l►

KOBİ’lere Nitelikli Destek Dönemi

2015-06-30 16:24:45
KOSGEB Yeni Destek Programları, 7 ana başlıkta KOBİ’lerin ve girişimcilerin hizmetine sunulmuştur. l►

Kümelenen KOBİ’lere Yeni Destek

2015-06-30 15:42:22
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı KOSGEB’in koordinasyonunu yaptığı AB COSME programının “Küme Mükemmeliyet Projesi”, girişimcilerin Uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracaktır. l►

TÜBİTAK Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

2015-06-30 15:37:43
2223-C – Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler l►

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya Tarafından Teşvik

2015-06-30 15:35:40
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, iki ülke arasında öğrenci ve gençlik değişimlerini yoğunlaştırmayı hedefliyor. Somut programlarla ve mevcut girişimleri ön plana çıkararak l►

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı ( TurSEFF )

2015-06-30 15:32:57
Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programları (SEFF ler) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (AİKB ) sürdürülebilir enerji girişiminin (www.ebrdseff.com) bir parçasıdır l►

Uluslararası Etkinlikler İçin Yeni Bir Destek Programı

2015-06-30 15:28:37
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki l►

TÜBİTAK Patent Destek Programı

2015-06-30 15:25:17
1602 Programı ile; Türk Patent Enstitüsüne (TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütüne (WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine (JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan her patent başvurusu için destek alınabilecektir. l►

Yerel Örgütlerin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Programı Hibe Çağrısı Açıldı

2015-06-30 14:54:19
Kaos GL Derneği’nin 2014 yılında SİDA fonunun destekleriyle başlattığı “Yerel Örgütlerin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Programı” LGBT örgütlerin kapasitesinin güçlendirilmesine destek olmaya devam ediyor. l►

TÜBİTAK Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programı Çağrı İlanı

2014-11-28 14:51:14
Yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki projeleri kapsar. l►
Basında Dika
Dika'nın basında çıkan haberleri için tıklayınız
Doküman Arşivi
Ajans çalışmaları ile üretilen döküman arşivi
Basında Bölgemiz
Bölgemize ait haberler ve güncel etkinlikler
İhale İlanları
Ajans ve yararlanıcılarına ait ihale ilanları
         
Copyright © 2013 dicle kalkınma ajansı