“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Yenilikçi Mesleki Eğitime Ajansımızdan Destek
Midyat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ajansımızın “Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında Ajansımıza sunulan “Midyat'ta Mesleki Eğitimle İstihdama Katkı Sağlıyoruz” projesi hayata geçiriliyor.

Ajansımızın “Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında Mardin’in Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ajansımıza sunulan “Midyat'ta Mesleki Eğitimle İstihdama Katkı Sağlıyoruz” projesi uygulanıyor. Projenin amacı, mesleki eğitimde kullanılan geleneksel yöntemlerin yerine yenilikçi yöntemlerin kullanılarak mesleki eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir. Proje mesleki eğitimin sağlam temellere oturtulması ile bireylerin gerekli bilgi ve donanıma sahip olarak iş gücü piyasasına dahil olmaları, sanayinin gelişmesine olanak verecektir. Toplam bütçesi 540 Bin olan proje, Ajansımız tarafından %75 oranında desteklenerek 405 Bin hibe desteği sağlanmıştır.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ, desteklenen projenin sadece Midyat için değil Ajansımızın faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) hatta ülke için örnek teşkil ettiğini söyledi. Çünkü eğitim sistemimizde en büyük eksiklerden biri olan mesleki eğitimde bilgi aktarımına dayalı geleneksel eğitim yaklaşımı yerine proje tabanlı öğrenme gibi yenilikçi yöntemlerin uygulanmasının amaçlandığını belirtti. Genel Sekreterimiz “Bölgemizdeki işsizlik sorununa çözüm üretmek adına, işsizlere meslek kazandırmak, meslek lisesinde eğitim gören öğrencilerin modern bir teknik eğitim alması ve mevcut iş sahibi kişilerin uzmanlaşması sağlanacaktır. Hayatın her alanında hızlı bir yarışı beraberinde getiren yenilikçi yöntemlerin ve güncel teknolojilerin kullanılması büyük önem arz etmektedir” diyerek konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Proje kapsamında beş ayrı eğitim laboratuvarının donatıları temin edilerek öğrenci ve kursiyerlerin kullanımına hazır hale getirildi. Bunlar Metal İşleri Kaynak Atölyesi, PLC ve Kumanda Teknikleri Atölyesi, Pano ve Kompanzasyon Montörlügü Atölyesi ile iki adet Bilişim Atölyesidir. Proje kapsamında 30 adet masaüstü bilgisayar, 4 adet dizüstü bilgisayar, 10 adet farklı tipte çeşitli kaynak makine ve ekipmanı, 5 adet Pano Tasarımı ve Montajı Eğitim Seti, 10 adet PLC’li Kumanda Eğitim Seti, 3 adet Kompanzasyon Eğitim Seti, 8 adet sınıf dolabı ve 80 adet kolçaklı sandalye temin edildi. Böylece PLC ve Kumanda Teknikleri, Kaynak Operatörlüğü, Pano ve Kompanzasyon Montörlügü eğitimlerinin verilebilmesi için gerekli teknolojik altyapı kurulmuş oldu. Yeni kurulan üç eğitim laboratuvarında, 46 öğrenciye 40 saatlik PLC ve Kumanda Teknikleri Eğitimi, 46 öğrenciye 40 saatlik Pano Tasarım ve Kompanzasyon Montörlügü Eğitimi, 40 kursiyere 40 saatlik Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kaynakçılık Eğitimi olmak üzere toplam 132 katılımcıya altı grupta eğitim verildi.

Proje sayesinde bundan sonra yenilikçi yöntem ve uygulamalarla iş gücü piyasasının istediği mesleki becerilere sahip kaynakçılık alanında yetkin kaynakçı argon kaynakçılığı, gaz altı kaynakçılığı ve sualtı kaynakçılığı gibi kalifiye personel ve PLC ve Kumanda Teknikleri ile Pano ve Kompanzasyon Montörlügü alanında uzman personel yetiştirilecektir. Sonuç olarak Mardin’in Midyat ilçesi modern teknik altyapıya sahip bir meslek lisesine sahip oldu.
"Dicle Kalkınma Ajansı"