“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Şırnak Üniversitesine Teknik Destek Eğitimi
Şırnak Üniversitesi tarafından, Ajansımızın Teknik Destek Programı kapsamında Ajansımıza sunulan “Şırnak Teknoloji Transfer Ofisi ile TRC3 Bölgesinde İnovasyon, Girişimcilik ve Şirketleşmeye Yönelik Eğitimler” adlı projenin eğitimi gerçekleştirildi.

Ajansımızın “2018 Yılı Mali Destek Programı” çerçevesinde Şırnak Üniversitesi tarafından Ajansımıza sunulan “Şırnak Teknoloji Transfer Ofisi ile TRC3 Bölgesinde İnovasyon, Girişimcilik ve Şirketleşmeye Yönelik Eğitimler” projesinin eğitimi Şırnak Üniversitesi konferans salonunda yapıldı. Eğitim, Şırnak Teknoloji Transfer Ofisi (ŞTTO) personelleri, akademisyenler ve girişimcilerden oluşan yaklaşık kırk kişilik katılımcı grubuyla birlikte iki gün sürdü. İlk gün kurumsal kapasiteyi geliştirmesi açısından Teknoloji Transfer Ofisi’ne ve akademik girişimciliğe olan farkındalığı artırmak, avantajlarından bahsetmek, üniversiteden ürüne dönüşen Ar-Ge ve teknoloji proje sayısını artırmak hususunda, ikinci gün ise inovatif ve katma değerli teknolojik ürünler imal etmeye özendirmek, ulusal hibe ve programlarını tanıtmak, iş planı hazırlamak konularında eğitim verildi.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, projenin amacının Şırnak Üniversitesi’nin ekonomik sorunun temelinde yatan girişimci ruhunu canlandırmak için akademik birimlerinde girişimci eğitimi verdiğini, sanayi sektörü ile iş birliği yaparak sanayinin gelişmesine katkıda bulunduğunu söyledi. Bir girişimin gerçekleştirilebilmesi için bireysel ekonomik yeterliliğin olmadığı durumlarda ortaklığın bir sinerji aracı olarak değerlendirilebilmesi, sıfırdan komple yatırımlarda ortaklığa dayalı iş birliği teknik-ekonomik sinerjinin temel toplumsal aracı iken bunun pek mümkün olamadığını ifade etti. Şehrin ve Üniversitenin önemli bir eksikliği olan girişimcilik konusunda ülke standartlarına erişmek, ilin katma değerli ürünler ortaya çıkarmasını sağlamak amacıyla bu eğitimin verildiğini belirtti.

Teknik destek eğitimi, akademik girişimciliğin özendirilmesi, mevcuttaki hibe ve fonlar, yararlanılabilecek mekanizmalar, üniversite ve şehre avantajları, teknolojik girişimciliğin getirileri, yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi konularını içermektedir. Bunların yanı sıra iş planı hazırlama, diğer girişimcilik programları, şirket kurma prosedürleri, ekosistemdeki başarı örnekleri ile katılımcıların farkındalığı artırılarak girişim faaliyetleri özendirildi. Sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak, Şırnak’taki gençliğin sosyal ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi, karar alma süreçlerine katılımlarının sağlanması ve akademik girişimciliğin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Eğitimin sonunda bölgedeki girişimcilik faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve tabana yayılması bakımından, yeni genç girişimcilerin desteklenmesi, bölge yatırımcı profilinin dinamik, yenilikçi, teknolojik gelişmelere duyarlı ve inovatif düşüncelere sahip bir yapıya dönüşecektir. Buda bölgenin hem ekonomik yapısının gelişmesine hem de gelecek vizyonu açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. Bölgedeki yer altı ve yer üstü zenginliklerini işleyen ve değerlendiren işletmelerin sayısı son yıllarda artmakta olup bu alandaki girişimcilerin desteklenmesinin ve uygun bilgilendirme, araştırma, fizibilite çalışmalarıyla yönlendirilmesinin bölge ekonomisine ve istihdamına katkıları olacaktır.
"Dicle Kalkınma Ajansı"