“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Şırnak Turizmine 986 Bin ₺ Proje Desteği
Şırnak Üniversitesi tarafından, Ajansımızın Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programına yönelik olarak Ajansımıza sunulan “Şırnak Turizm Simülasyonu ve Bilim Merkezi” projesi imzalanarak uygulanmaya başlandı.

Ajansımızın “2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında, Şırnak Üniversitesi’nin “Şırnak Turizm Simülasyonu ve Bilim Merkezi” projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Ajansımızın hibe desteği vereceği proje hayata geçirilmek üzere imzalandı. Toplam bütçesi 986 Bin olan proje, Ajansımız tarafından %75 oranında desteklenerek 740 Bin hibe desteği sağlanacaktır.

Projenin amacı, Ajansımızın faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi’nin (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) kültür ve inanç turizmi zenginliğinin tanıtımını görsel ve işitsel cihazlarla en iyi şekilde sağlayacak eğitim sunumları yapmaktır. Buna paralel olarak Şırnak-Cudi Dağı, Hz. Nuh'un Gemisi, Mardin-Deyrülzaferan Manastırı, Batman-Hasankeyf, Siirt-Veysel Karani Türbesi vb. üç boyutlu minyatür figürlerin oluşturulduğu Şırnak 3D-Kültürel Miras Müzesi’ni kurmaktır. Burada ziyaretçilerin söz konusu kültürel değerleri dokunarak ve hissederek algılamaları öngörülmektedir. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğretim üyelerinin yapacakları bilgilendirme sunumları, broşür, el ilanı, seminerler vb. etkinlikler sayesinde tüm okul öğrencilerine daha sonra bölge halkına etkin ve kalıcı biçimde aktarılacaktır. Ayrıca TRC3 Bölgesi’nin ülke genelindeki turizm pastasından pay almasını sağlamak için “Şırnak Turizm ve Bilim Merkezi” kurularak alternatif bir turizm merkezi olmasını sağlamaktır. Tüm Bölge’yi kapsayacak bu merkezin, ekonomik anlamda turizm şirketleri, tur ve gezi işletmeleri, Şırnak’ın esnaf ve Kobilerinin kalkınmasına olanak sağlayacak ve bölge içerisinde yerli turist sayısını artıracaktır.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şırnak Turizm Simülasyonu ve Bilim Merkezi” projesinin turistik yatırım veya girişimlerin gelişmesine imkân sağlayacağını söyledi. Şırnak Üniversitesi ve Ajansımızın iş birliğiyle Şırnak Üniversitesi kampüs yerleşkesinde kurulması planlanmış ve tarihi, turistik ve inanç mekanlarının gerek tanıtım figürleri maketleri gerekse üç boyutlu modelleriyle gösterimini sağlayacak turizm bilgilendirme merkezi kurulmasına yönelik bir marka oluşturacağını belirtti. Genel Sekreterimiz “Türkiye geneli ve GAP Bölgesi’ne göre TRC3 Bölgesi'ndeki genç nüfusun oranı dikkate alındığında %30, gençlerin yararlanabileceği tiyatro %24, sinema %16, müze %16 vb. sosyal ve kültürel etkinlikler çok düşük düzeydedir. Gençler karşılaştıkları işsizlik, eğitimsizlik, yoksulluk gibi birçok sorunun yanı sıra sosyo-kültürel faaliyetlere erişimde de sınırlı imkanlara sahiptir. Merkezin sunacağı hizmetlerle bu oranlarda bir nebzede olsa iyileşme sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, son dönemlerde Bölge’de yaşanan terörün yaratmış olduğu mağduriyetten en çok etkilenen Şırnak halkının bedensel, zihinsel ve psikolojik yıpranmışlıklarına katkı sağlayacağı inancı içindeyiz” dedi.

Projenin hayata geçirilmesinin sonucunda, ziyaretçilerin turizm bilinci ve farkındalığına kırsal turizm ve alternatif turizm çeşidi olarak “Eğitim Turizmi” TRC3 Bölgesi'ne kazandırılacaktır. Modern teknolojiyi, kültür, sanat ve bilgiyi bir arada sunacak bu merkez Şırnak’ı eğitim turizmi alanında bir cazibe merkezi haline getirecektir. En etkili öğrenme yolu görselliğin, işitselliğin ve duyguların bir arada verildiği ortamdaki öğrenmedir. Şırnak Turizm Simülasyonu ve Bilim Merkezi'nin eğitim anlayışı toplumun her kesimine hitap edecek eğlenceli, albenili, sıcakkanlı ve katılıma davet eden bir tarzı olacaktır. Bu projede uzun vadede mobil bilim merkezi aracı tasarlanarak, bu aracın ilk aşamada tüm Güneydoğu illeri daha sonra diğer bölge illerini gezmesiyle Şırnak ve çevresinin tanıtılması planlanmaktadır. Bu tanıtımlar sayesinde Şırnak’ın ve aynı zamanda TRC3 Bölgesi'nin turizm alanındaki rekabet gücü artacaktır.
"Dicle Kalkınma Ajansı"