“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Siirt’te Soyut Kültürel Miras Eğitimi
Mardin Müzesi, Tarih Vakfı ve Ajansımızın ortaklığıyla yürütülen “Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma ve Farkındalık Yaratma Projesi” kapsamında öğretmenlere yönelik “Kültürel Miras Eğitimlerinin” dördüncü ve sonuncusu Siirt’te gerçekleştirildi.

Siirt’te orta öğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilgiler, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi, Müzik ve Rehberlik branşları başta olmak üzere kültürel miras konusuyla ilgili öğrencileriyle etkinlik yapmak isteyen yirmi öğretmene yönelik olarak “Kültürel Miras Eğitici Eğitimi” düzenlendi.

Siirt Barden Otel toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ’ın yanı sıra, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu ve Siirt Kanal 56 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Ayhan Mergen katıldı.

Programda söz alan Siirt Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, Siirt’in engin kültürünün nesillere aktarılmasında öğretmenlerimize büyük görevler düştüğünü belirterek, gelecek kuşakların bu konuda eğitilmeleri için gereken desteği vermekten çekinmediklerini söyledi.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ yaptığı konuşmada, Bölgemizin somut ve soyut kültür mirasının korunarak kültür hafızasının korunmasına yönelik çalışmaların büyük önem arz ettiğini ifade etti. Bu bağlamda Eğitim kurumlarının ve kültürel kurumların katkılarının takdire şayan olduğunu belirterek Ajans olarak kültürün yaşatılması için destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Genel Sekreterimiz, Siirt’in kozmopolit bir kültüre sahip olduğunu, ildeki pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi yapılar ve somut kültürel varlıklar bunun göstergesi olduğunu vurgulayarak; bu kültürü meydana getiren hikayelerin, hatıraların yaşatılmasında ve aktarılmasında öğretmenlerin gereken hassasiyeti göstereceklerine yönelik inancını dile getirdi.

Proje ekibi adına, Ajansımızın Dış İlişkiler ve Fonlar Birim Başkanı Murat Erçin, Aralık 2018’de başlayan projenin gerçekleşen ve devam eden faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Tarih Vakfı’ndan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Esra Balcı, Siirt’te kullanılan tarımsal ürünlerden yapılara kadar özgün somut kültürel dokunun yanında soyut bir kültürün yer aldığını belirterek bu alanda oluşturulacak farkındalığın zengin mirasın korunmasındaki önemini anlattı.

Mardin Müzesi’nden Proje Saha Koordinatörü Abdullah Bilen “Yukarı Dicle Vadisi’nin Kültürel Coğrafyası ve Saha Deneyimleri” başlıklı sunumuyla, Dicle Vadisi’nin kültürel peyzajı ve halk topluluklarına dikkat çekerek altı ay süren saha çalışmalarında karşılaşılan miras öğeleri konusunda sunum yaptı.

ICOMOS Türkiye’den katılan ICOMOS Türkiye’den katılan Dr. Öğr. Üyesi Banu Çelebioğlu “Kültürel Mirasın Temel Kavramları, Türkiye’deki Gelişimi ve Uluslararası Çalışmalar” adlı sunumuyla kültürel miras alanındaki gelişmeler hakkında öğretmenlere bilgi verdi.

Siirt Kanal 56 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Ayhan Mergen, Siirt’te somut olmayan kültür hakkında sunum yaparak binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan zengin kültürümüzün her geçen gün kaybolmaya yüz tuttuğunu örnekler vererek anlattı. Ayrıca bunun korunması konusunda başta öğretmenler olmak üzere herkese görev düştüğünü söyledi.

Program, somut olmayan kültür mirasa yönelik yapılan bilgilendirmelerin ardından, eğitim alan öğretmenlerin çeşitli uygulamalar yoluyla kültürel mirasın aktarılmasına yönelik bilgilerin pekiştirildiği grup çalışması ile hem teorik hem de uygulamalı olarak yapıldı.

Projenin bu faaliyeti aynı zamanda ülkemiz tarafından 2006 yılında imzalanmış olan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” kapsamında öğretmenlerin kapasitelerini geliştirmek, ilgili derslerde kullanmaları üzere yöntemler göstermek ve özellikle orta öğretim düzeyinde “Halk Kültürü” seçmeli dersine katkı sağlayarak yeni kuşaklarda farkındalık ve ilgi oluşturmayı hedeflemektedir.

 “Kültürel Miras Eğitici Eğitimi” daha önce Ajansımızın faaliyet gösterdiği diğer iller olan Mardin, Batman ve Şırnak’ta da gerçekleştirildi.
"Dicle Kalkınma Ajansı"