“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Siirt Fıstığında Potansiyel Pazarlar için Farkındalık Çalıştayı
Siirt Üniversitesi ve Ajansımızın iş birliğiyle Siirt’te “Uluslararası Siirt Fıstık Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Siirt’in en önemli yerel ürünü olan fıstığı tüm yönleriyle ele almak amacıyla Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Ajansımızın iş birliği sonucunda “Uluslararası Siirt Fıstığı Çalıştayı” düzenlendi. Siirt’te özel bir otelde yapılan Çalıştaya Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Koray Özrenk, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ile kamu kurum kuruluşları, STK temsilcileri ve fıstık yetiştiriciliği yapan çiftçiler katıldı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Çalıştay açılışında yaptığı konuşmada, Siirt fıstığının bilimsel açıdan ele alınması açısından çalıştayın büyük bir önem taşıdığını söyledi. Fıstığın kent ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirten Vali Atik, Siirt fıstığının mevcut durumu, sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı, bilimsel çözüm yollarının arandığı bir çalıştayın Siirt'te yapılmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Siirt fıstığı yetiştiriciliğinde 15 bin ton civarında olan fıstık verimini modern uygulamalarla destekleyecekleri sulama projeleri ve modern yetiştirme teknikleri ile 50 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Siirt'in fıstık üretiminde Türkiye'de 3. sırada yer aldığını, 2002'de 40 bin dekar olan fıstık alanının 300 bin dekara ulaştığını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle en az 10 bin dekar yeni fıstık bahçesi kurulumu hedeflediklerini belirten Vali Atik, “Köylümüzün, çiftçimizin ve fıstık üreticilerimizin ekonomik durumunun daha iyi olması için büyük çaba sarf ediyoruz. Günümüzde artık yeşil altın olarak tabir edilen kentin sembolü Siirt fıstığının üretiminin artırılması için bu yıl yeni bir hamle daha başlattık. Bu yıl Valiliğimiz tarafından hazırlanan 10 Milyon bütçeli 28 tane proje GAP Bölge Kalkınma İdaresi’ne sunuldu” dedi.

Çalıştay açılışında konuşma yapan Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ, çalıştayın ana temasının yerel ürünlere katma değer kazandırmak olduğunu söyledi. Siirt fıstığının sadece Siirt'e değil, ülke ekonomisine de ciddi anlamda katkı sağlayan önemli bir yerel ürün olduğunu ifade etti. Genel Sekreterimiz “Çok güzel bir ürünümüz var. Bu ürünü işleyip satabileceğimiz ve katma değer sağlayabileceğimiz birçok çalışmamızın olması gerekiyor. Ürünü paketlerken, sunuma arz ederken katma değeri olması gerekiyor. Bu anlamda üniversitemiz ile güzel bir Çalıştay düzenledik. Siirt'te ilk defa yapılan bu Çalıştaya yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin gelmesi çok önemli. Özellikle şu an Ortadoğu'da İran ile ciddi bir rekabet etme potansiyelimiz var. Siirt fıstığına yeni pazarlar oluşturmak, nitelikli ürün geliştirebilmek konusunda Ajansımızın mutlaka bir etkinliği ve rolü olmalıydı. Ürünümüz var ama ürünümüzü Avrupa pazarında rekabet edebileceği nitelikli bir hale getirirken, bir pazar bulmamız gerekiyor. Bizler URGE dediğimiz uluslararası pazarda Siirt fıstığını yeni pazarlara nasıl açabiliriz? Nasıl daha fazla para kazanabiliriz? Bunun hesabını yapıyoruz” dedi. Ajans olarak son dönemlerde Siirt'e vermiş oldukları desteklerin başında Siirt fıstığı geldiğini, bunun için Siirt fıstığına daha çok katma değer katabilmeyi ve yerel potansiyeli harekete geçirerek işsizlere iş imkânı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Bu şekilde göçün de önüne geçerek, istihdam noktasında iyi bir yere gelindiğini dile getirdi.

İran ve Gaziantep Fıstıkçılık Araştırma Enstitüleri ile ülkemizin çeşitli üniversitelerinden bilim adamları Siirt fıstığının dikimi, bakımı, gübrelenmesi, sulanması ve ürünün toplanması konularında sunumlar yaptılar. Tebliğlerde Amerika ve İran’daki fıstık yetiştiriciliğinden de örnekler verildi.
"Dicle Kalkınma Ajansı"