“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Proje Uygulama Eğitimleri Dört İlde Gerçekleştirildi
Ajansımızın “2018 Yılı Mali Destek Programları” kapsamında destek almaya hak kazanan kurum ve kuruluşların temsilcilerine yönelik proje uygulama eğitimleri dört ilde yapıldı.

2018 Yılı Mali Destek Programları olan “Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi” ile “Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi” Mali Destek Programlarına yönelik olarak TRC3 Bölgesi’ndeki Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’taki kurum ve kuruluş temsilcilerine proje uygulama eğitimi verildi. Eğitimler Mardin’de Ajansımızın ana hizmet binasında, Batman’da Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Siirt’te Barden Otel’de ve Şırnak’ta Ajansımızın Yatırım Destek Ofisi’nde gerçekleştirildi.

Ajansımızın İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından verilen eğitimlere başarılı bulunan projeleri yürütecek olan proje koordinatörleri ile diğer kilit personeller katıldı.

Proje uygulama sürecinin tanıtıldığı başlangıç toplantısı ve uygulama eğitiminde ele alınan konu başlıkları şunlardır:
 
  • Proje uygulamaları ve sözleşme hakkındaki genel kurallar ve mevzuat,
  • Destek hizmetleri ile bunlardan nasıl yararlanılacağı,
  • Satın alma, izleme, raporlama ve bilgi sistemi konularında temel bilgiler.

Proje yararlanıcılarının proje uygulama, satın alma, raporlama, izleme ve Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) eğitimleri iki gün sürdü.

"Dicle Kalkınma Ajansı"