“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği
Ajans Yönetim Kurulumuzun “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği” başlıklı özel gündemli toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Özel gündem maddeli toplantı Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın moderatörlüğünde Hilton Garden Inn Mardin Otel’de yapıldı. Toplantıya Yönetim Kurulu üyelerinden Batman Valisi Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir, Batman İl Genel Meclis Başkanı Metin Yalçın ve Şırnak İl Genel Meclis Başkanı Adalet Fidan katıldı. Yönetim Kurulu üyeleri dışında Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ'ın yanı sıra dört ilin üniversiteleri, sanayi ve ticaret il müdürlükleri, belediyeleri, organize sanayi bölge müdürlükleri, çeşitli ilçe oda temsilcileri ve illerde faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileri olmak üzere toplam 44 kişilik geniş katılımlı  sağlandı.

Toplantı gündemi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirtilen çeşitli konu başlıklarından oluştu. Bunlar işletme ve yatırım finansmanına erişim, beşerî sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki altyapı, ulusal ve uluslararası pazara erişim, üretim maliyetleri, devlet destekleri, kalite ve markalaşma, profesyonel danışmanlık, mevzuata dair sorunlar ve ekonomik belirsizlik gibi geniş bir çerçevede ele alındı.

“Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu toplantının amacı, illerde karar alma düzeyinde yer alan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilgili paydaşların sanayinin sorun, talep ve beklentilerini değerlendirmeleri sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın gelecek dönem çalışmalarına ışık tutmaktır. 2019-2021 yıllarını kapsayan “Yeni Ekonomi Programı” ile kısa vadede finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Sanayi ürünlerini yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşümün temellerini oluşturarak milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesinin tesis edilmesi, sanayi tabanının güçlendirilmesiyle yerel ile merkez arasında bilgi ve görüş alışverişinin sürekli sağlanması bir gerekliliktir. Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi'nin başarılı olabilmesi, Türkiye’nin sınai kalkınması konusundaki sorunların doğru teşhis edilmesiyle birlikte vizyoner, yenilikçi, nitelikli kesimlerin talep ve beklentilerine cevap veren önerilerin alınabilmesi sonucunda mümkün olacaktır. Sorun ve önerilerin net bir şekilde ortaya konulması, ilerleyen aşamalarda geliştirilecek politika ve uygulamaların daha isabetli olmasına imkân verecektir.

Sektör katılımcılarının yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara dair çözüm önerileriyle talepler dile getirildi. Toplantının sonunda ilgili paydaşlar ile yapılan anketler ve aktarılan görüşler bir rapor haline getirilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na iletildi.
"Dicle Kalkınma Ajansı"