“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Cizre Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü-Düzeltme İlanı
Cizre-Şırnak Organize Sanayi Bölgesi II. Etap YG-AG Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşinin ihale edileceği 19/11/2018 tarihinde ilan edilmiştir. Ancak, “Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleri” düzenleyen 7. Maddenin i) bendine aşağıdaki husus ilave edilmiş ve bu hususta düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddenin esas alınması gerekmektedir.
 
Sözleşme kodu: DİKA-TRC3/18/EAG/0043    
 
1 - İdarenin
a) Adresi : Kale Mah. Belediye Cad. No:30 Cizre/ŞIRNAK (Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Binası)
b) Telefon ve faks numarası : 0 486 616 72 54  -0 486 616 72 53
c) Elektronik Posta Adresi : cizreosb@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.dika.org.tr
 
2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Gazetenin adı ve tarihi : Dünya Gazetesi-19.11.2018.

3 - Düzeltilen [madde/maddeler ] : 7. Maddenin (i) bendine “İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan ve teklif bedelinin en az % 70’i oranında benzer işlere ait iş deneyim belgesi” ifadesi eklenmiştir.

İsteklilere Talimatlar ve Genel Koşullar için tıklayınız.
"Dicle Kalkınma Ajansı"