“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı Proje Teklif Çağrısı
Yeni dönem proje teklif çağrısı başvuruları 9 Haziran 2017 saat 17:00'a kadar kabul edilecektir.

Bu çağrı kapsamında “İmalat Sanayi”, “Araştırma ve Geliştirme”, “Teknoloji Transferi ve Ticarileşme” faaliyet alanlarında proje teklifleri sunulabilecektir.

Başvurular elektronik sistem aracılığı ile yapılacaktır, ayrıca yine elektronik sistemden üretilen basılı başvuru formları da Bakanlığa 9 Haziran 2017 tarihi 17:00'a kadar (elektronik başvuru için son tarihten beş iş günü sonrasına kadar) iletilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
"Dicle Kalkınma Ajansı"