“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Batman’da Engellilere Proje Desteği
Batman Engelsiz Engelliler Derneği tarafından, Ajansımızın Teknik Destek Programı kapsamında Ajansımıza sundukları “Engelli Bireylere AB Proje Hazırlama Eğitimi” projesi imzalandı.

Ajansımızın 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Batman Engelsiz Engelliler Derneği’nin hazırlamış olduğu “Engelli Bireylere AB Proje Hazırlama Eğitimi” projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Proje Engelsiz Engelliler Derneği Başkanı Muzaffer Yıldırım ile Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ tarafından imzalandı.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu proje ile Avrupa Birliği'nin (AB) sivil toplum kuruluşlarına (STK) sağladığı hibe desteğinden faydalanmak için dernek üyelerine proje döngüsü eğitimi verilmesinin amaçlandığını söyledi. Başvuru sahibi olan derneğin sosyal bilimler ve sosyal analiz ilkeleri bağlamında yapılan faaliyetler çerçevesinde, kendi üyelerine daha kaliteli eğitim vermek için projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade etti. Genel Sekreterimiz “Engelliler genellikle başkalarına bağımlı yaşamakta, kendileriyle ilgili her türlü görev ve sorumluluğu tek başlarına yerine getirememektedirler. Proje ile dernek üyeleri olan engelli bireylere AB projeleri hazırlama eğitimi verilmesi sonucunda proje hazırlama ve yürütme kabiliyetleri kazandırılacaktır. Böylece engelli bireylerin bir şeyler başarma duygusunu yaşamalarını sağlamak ve öz güven duygularının artırılması hedeflenmektedir” diyerek projeyle birlikte konunun uzmanları tarafından dernek üyesi yirmi engelli bireye on gün boyunca proje hazırlama ve yazma eğitimi verileceğini belirtti.

Proje ihtiyacının temel gerekçesi, dernek üyelerine daha kaliteli imkanlarla hizmet vermek ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için bu projeyi hazırlama gereği ortaya çıktı. Teknik desteğin amacı, bölgedeki engelli vatandaşların maddi imkansızlıklardan dolayı birçok etkinlik ve faaliyetten uzak kaldıkları için kendilerine yardım ve destek sağlamaktır. Bu sayede maddi sıkıntılar yüzünden ihmal edilmiş engelli vatandaşlar öz güven açısından kendi işlerini kendileri yapabilecek olmaları bu gibi aktivitelere yer verme açısından değerli bir unsurdur. Bu projenin uygulanmasıyla projeden faydalanacak engelli bireyler proje yazma ve uygulama eğitimi alarak önümüzdeki dönemlerde AB tarafından açılacak çağrılara proje başvuru imkânı yakalamış olacaklardır. Dolayısıyla dernek üyeleri AB fonlarından Batman’a ve ülkeye katkı sağlayacaklardır.

Projenin uygulanması sonucunda dernek üyesi engellilere dönük olumsuz algıyı önleme araçları geliştirilerek, engellerle mücadelede sosyal destek unsurları artırılacaktır. Risk altındaki engellilere destek modelleri oluşturarak, engellilerin topluma katılımları sağlanacaktır. Söz konusu engelli bireylere destek kuruluşunun uluslararası boyutta bilgi üretme ve bilgi ortaklıkları kurma kapasiteleri artacaktır. Bu ortaklıklar sayesinde çok farklı konularda projelerin hazırlanmasına katkı sağlanacaktır. Bu eğitimi alacak olan yirmi engelli birey kendilerinde doğrudan olumlu değişimler meydana gelecektir. Böylece sosyal çevredeki bu engelli bireylerin saygınlığı da artmış olacaktır.
"Dicle Kalkınma Ajansı"