“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Batman OSB’ye 1.8 Milyon ₺ Hibe Desteği
Batman Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün “Batman OSB’deki Bazı Yolların Tamamlanması ve Enerji Alt Yapısının İyileştirilmesi” projesi, Ajansımızın “2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında desteklenerek hayata geçiriliyor.

Batman Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Ajansımızın “2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında Ajansımıza sundukları “Batman OSB’deki Bazı Yolların Tamamlanması ve Enerji Alt Yapısının İyileştirilmesi” adlı projesi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Proje uygulanmak üzere Batman Organize Sanayi Bölge Müdürü Zeynep Akbel ile Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ tarafından imzalandı. Projenin toplam bütçesi 2 Milyon 395 Bin olup, Ajansımız %75 oranında 1 Milyon 796 Bin hibe desteği sağlayacaktır.

Batman’ın ortak üretim ve ticaret alanı olan Batman OSB’deki enerji sorunu ve bozuk yollar sorun oluşturmakta, özellikle kış aylarında sanayicilerin nakliye, ulaşım ve karlılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Batman OSB, 81 işletmenin olduğu, 3200 kişiyi istihdam eden, imalat sektöründe önemli bir cazibe merkezi haline gelen, 260’a yakın yatırım teklif başvurusu alan ve ulusal firmaların milyon dolarlık yatırımına ev sahipliği yapmaktadır. Burada bozuk yollar ve elektrik sorunu nedeniyle yatırımcılar büyük ekonomik kayıplar yaşamaktadır. Bu durum yeni yatırımcılarında yatırım yapmalarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ yaptığı açıklamada, Batman Organize Sanayi Bölgesi’yle ortaklaşa hayata geçirecekleri projenin Batman’ın yerel kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacağını söyledi. Gelişmekte olan ekonomilerde, ekonomik kalkınmanın başlamasında ve sürekliliğinin sağlanmasında organize sanayi bölgelerinin rolünün çok fazla olduğunu belirtti. Bölgesel kalkınma için hayati öneme sahip OSB’lerde işletmelerin faaliyetlerde bulunabilmesi için altyapı sorunlarının çözülmesi ve yatırımcılara cazip bir hale getirilmesi sağlanması gerektiğini dile getiren Genel Sekreterimiz, Batman ilinin ortak üretim ve ticaret alanı olan OSB’nin altyapı eksikliklerini gidererek, yatırım ortamının iyileştirilmesi, mevcut işletmelerin rekabet gücünün artırılması, cazip yatırım tekliflerine modern bir alt yapı oluşturacağını ifade etti.

Projeyle birlikte, Batman Organize Sanayi Bölgesi’nin ulaşım ve nakliyeyi zorlayan bozuk, dar yollarının düzeltilmesi, kesintili ve voltaj dalgalanmasına neden olan elektrik şebekesi trafolarının modüler hücreler yenilenecektir. Böylece meydana gelen maddi hasarların en aza indirilecek, yatırımcılara ekonomik, kesintisiz ve güvenli enerji sağlanacaktır. Enerji ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi sonucunda, OSB’nin etkin şekildeki işlerliğini maksimum seviyeye çıkarması hedeflenmektedir.
"Dicle Kalkınma Ajansı"