“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
Ajansımızın 2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı Dış Paydaş Anketleri
Değerli Paydaşımız,

Ajansımız, orta ve uzun vadeli olarak belirlediği temel amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak amacıyla 2019-2023 yıllarını kapsayacak "Kurumsal Stratejik Plan" hazırlık çalışmalarına başlamıştır.

TRC3 Bölgesinde (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) faaliyet gösteren Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) kurumsal kapasitesinin ve sahip olduğu kaynakların daha verimli ve planlı bir şekilde kullanılması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hazırlık çalışmaları yürütülen DİKA 2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı, gelecek beş yıl için Ajansın yol haritası niteliği taşımaktadır.

DİKA'nın 2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı'nın hazırlanması sürecinde paydaşların görüş ve önerilerinin alınarak beklentilerinin Plan’a yansıtılması, Ajansın iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilmesi ve paydaşların stratejik planlama sürecine dahil edilerek Plan’ın paydaşlarca sahiplenilmesi amacıyla kâr amacı güden ve gütmeyen paydaşlara yönelik olarak dış paydaş anketleri hazırlanmıştır.

Lütfen kurumunuzun/kuruluşunuzun statüsüne uygun anketi seçiniz. Anketlerde bulunan soruların yanıtlanması yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Ankete katılarak verdiğiniz bilgiler ve çalışmamıza değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Kar Amacı Güden Dış Paydaş Anketi için tıklayınız. (İşletme ve Firmalar)

Kar Amacı Gütmeyen Dış Paydaş Anketi için tıklayınız. (Kamu Kurumları ve STK'lar)
"Dicle Kalkınma Ajansı"