“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
AB Hibe Programı Erasmus Plus için Ajansımızdan Öğretmenlere Teknik Destek
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Ajansımızın Teknik Destek Programı kapsamında Ajansımıza sunulan “Erasmus+ ile Dünyaya Açılıyoruz” adlı projenin eğitimi gerçekleştirildi.

Ajansımızın Teknik Destek Programı çerçevesinde, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ajansımıza sunulan “Erasmus+ ile Dünyaya Açılıyoruz” adlı proje ile otuz öğretmen ve sekiz Ar-Ge çalışanına eğitim verildi. Mardin Öğretmenevinde yapılan eğitimin amacı Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Erasmus Plus (Erasmus+) programına yönelik olarak proje yazılması için danışmanlık hizmeti sağlamaktır. AB hibe programı olan Erasmus+ Programı ile kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmaktadır.

Mardin’de son üç yılda kabul edilen AB proje istatistikleri incelendiğinde 2016 yılında 8 proje, 2017 yılında 4 proje ve 11 Erasmus projesi, 2018 yılında da 8 proje ile 3 Erasmus projesi kabul edilmiştir. 2019 yılında kabul edilen proje sayısını arttırabilmek için   öğretmenlere proje yazma becerilerinin kazandırılmasına yönelik olarak Erasmus Plus proje yazma ve süreç yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti verildi. Temel gerekçe Mardin’de bulunan öğretmen ve öğrencilerin AB standartlarına uygun eğitim, öğretim ve staj imkanlarından yararlanma oranını yükseltmektir.


Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu eğitim sayesinde yazılacak olan başarılı projelerle Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde ve gelişen dünya koşullarında, katılımcıların bu süreçler hakkında bilgi sahibi olacaklarını söyledi. Katılımcıların yönetsel ve kapasitelerinin arttırılmasını desteklemek, proje hazırlama uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin kalitesini arttırmak ve özellikle de katılımcıların bu süreçlerde aktif olarak yer almalarını sağlamak temel amaçtır. Eğitimde katılımcılara Erasmus+ proje formlarının hazırlanması, doldurulması ve proje uygulamalarına yönelik beceri kazandırılacaktır. Böylece küresel imkanlar ve Türkiye-AB katılım öncesi mali iş birliği süreci ile bu sürecin beraberinde getirdiği proje finansman imkanları ve proje imkanları hakkında bilgi sahibi olacaklarını belirtti.

Genel Sekreterimiz “Bölgemizin nüfus potansiyeli göz önüne alındığında proje eğitimi alan bireylerin bu nüfusa hitap edecek yeterlilikte oluşturacağı projelerle kısa vadede çağın gerektirdiği eğitim anlayışını yerel kültüre uyarlamak uzun vadede ise iyi eğitim almış ve bölgenin ihtiyaçlarına göre şekillenen iş sahalarında bireylerin istihdam olanağını geliştirecektir” dedi.


Netice olarak bu eğitimi alan adayların Ulusal Ajans kapsamında AB standardında proje yazma becerilerinin artması ve verilen desteği koordineli biçimde kullanmaları hedeflenmektedir. Eğitim sonunda tüm katılımcılar, bir sorunun belirlenmesi, bu sorunun AB standartlarında çözüm yollarının bulunması, çözüm sırasında gereken eğitim, staj ve gençlik hareketliliği kapsamında gerekli imkanları araştırıp koordineli biçimde işlem basamaklarına uygun bir şekilde hayata geçireceklerdir.
"Dicle Kalkınma Ajansı"