“Değişim Hep Birlikte Mümkün”
2018 Yılı Mali Destek Programları Sonuçları
Ajansımız tarafından 29 Aralık 2017 tarihinde ilan edilen kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak 2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TRC3/18/EAG) kapsamında 50, 2018 Yılı Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı (TRC3/18/KYKİ) kapsamında 23 olmak üzere toplam 73 adet proje başvurusu alınmıştır. Bu başvurularla yaklaşık olarak toplam 85 Milyon TL’lik kaynak talep edilmiştir.

Alınan proje başvuruları ile ilgili olarak; son başvuru tarihi olan 30 Mart 2018’den itibaren sırasıyla; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 18 ila 21’inci maddeleri çerçevesinde, Ön İnceleme, Bağımsız Değerlendiricilerce yapılan mali ve teknik değerlendirme (Dış uzman değerlendirmesi), Değerlendirme Komitesi çalışmaları süreçleri gerçekleştirilerek başarılı asil ve yedek projeler listesi 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ele alınmış ve başarılı projelere ilişkin listeler Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmıştır.

2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında her ile eşit bütçe ayrılmış ve artan kaynak yedek projelere aktarılarak toplam bütçe çerçevesinde asil liste belirlenmiştir.
 
  • 2018 Yılı Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TRC3/18/EAG) kapsamında Mardin ilinden 8 asil, Batman ilinden 7 asil ve 2 yedek, Siirt ilinden 7 asil ve Şırnak ilinden 7 asil olmak üzere toplam 29 asil ve 2 yedek proje,
  • 2018 Yılı Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı (TRC3/18/KYKİ) kapsamında Mardin ilinden 4 asil ve 2 yedek, Şırnak ilinden 6 asil ve 2 yedek olmak üzere toplam 10 asil ve 4 yedek proje,

başarılı bulunmuştur.

TRC3 Bölgesinde tüm programlar kapsamında toplam 39 asil ve 6 yedek başvuru başarılı bulunmuştur. Başvuru yapan ilçelerimizin büyük çoğunluğu tarafından, Ajansımızın sunduğu Teknik Yardım Masaları aracılığıyla büyük oranda başarılı projeler sunulmuştur. Başarılı olan 39 asil projeye Ajansımız tarafından yaklaşık olarak 40 Milyon TL kaynak tahsis edilmiştir. Bu yatırımlara başvuru sahiplerinin yapacakları eş-finansman ile birlikte Bölgemizde yaklaşık olarak 60 Milyon TL kaynak harekete geçirilmiş olacaktır.

Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama süreci; Ajansımız ile başvuru sahipleri arasında imzalanacak olan destek sözleşmesinin müteakip başlayacaktır. Ajans ile sözleşme imzalanmadan hiçbir şekilde proje faaliyetlerine, proje bütçesinde yer verilen hiçbir mal ve hizmet vb. satın alımına başlanmaması gerekmektedir.

Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına ilişkin ayrıca yazılı bildirim yapılacaktır. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yapılacak yazılı bildirimde sözleşme imzalama aşamasında talep edilecek resmî belgelere ve diğer tanımlayıcı belgelere yer verilecektir. Sözleşme imzalama ve uygulama sürecine ilişkin tüm bilgiler ayrıca Ajansımız web sitesinden duyurulacağından, başarılı proje sahiplerinin Ajansımız web sitesi www.dika.org.tr internet adresini düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

Başarılı Asil proje başvuru sahiplerinin, öncelikle başvuru dosyalarını matbu olarak eksiksiz Ajansa sunmaları gerekir. Detaylı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.

ÖNEMLİ UYARI: Kendilerini Ajansımız personeli, danışman, müşavir ve iş geliştirme uzmanı gibi unvanlarla tanıtan kişilerin veya firma yetkililerinin, Ajansımız ve diğer kamu kurumlarıyla irtibatta olduklarını iddia ederek, hibe desteklerinin sağlanması konusunda yardımcı olacakları vaadi ile maddi taleplerde bulunanlara karşı dikkatli olunuz. Ajans olarak paydaşlarımızı herhangi bir firmaya yönlendirmemiz söz konusu değildir.

Bu gibi kişilerin Ajansımızla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı, Ajansımızın çalışmalarında aracı kullanmadığı, tüm başvuruların doğrudan Ajansımıza yapılması gerektiği, paydaşlarımızın bu gibi girişimlere itibar etmemesini rica ederiz. Lütfen böyle bir durumla karşılaşmanız durumunda derhal kurumumuzla iletişime geçiniz.

İrtibat için:
Program Yönetimi Birimi
T: +90 (482) 212 11 07
proje@dika.org.tr

Ajansımız Mali Destek Programlarına ilgi gösteren herkese teşekkür eder, destek almaya hak kazanan proje sahiplerine hayırlı olmasını dileriz. Kamuoyuna saygıyla ilan olunur.

Dicle Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreterliği
 
DİKKAT: Başvuru Dosyasını Matbu Olarak Sunacak Başarılı Proje Başvuru Sahipleri Bilgi Notu için Tıklayınız.

Doldurulması Gereken Beyan ve Form Şablonları

Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı başarılı asil liste için tıklayınız.

Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Mali Destek Programı başarılı yedek liste için tıklayınız.

MARDİN ili için Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı başarılı asil liste için tıklayınız.

BATMAN ili için Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı başarılı asil liste için tıklayınız.

BATMAN ili için Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı başarılı yedek liste için tıklayınız.

ŞIRNAK ili için Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı başarılı asil liste için tıklayınız.

SİİRT ili için Ekonomik Altyapının Geliştirilmesi Mali Destek Programı başarılı asil liste için tıklayınız.
"Dicle Kalkınma Ajansı"