DİĞER AÇIK HİBELER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı Proje Teklif Çağrısı
Hayvancılık Yatırımları Hibe Desteği
COSME Programı “Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği ve Kredi Garanti Desteği Proje Teklif Çağrıları
KOBİ’lere Nitelikli Destek Dönemi
TÜBİTAK Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği
Gençlik Köprüsü Türkiye - Almanya Tarafından Teşvik
Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı ( TurSEFF )
Uluslararası Etkinlikler İçin Yeni Bir Destek Programı
TÜBİTAK Patent Destek Programı
Yerel Örgütlerin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Programı Hibe Çağrısı Açıldı


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı Proje Teklif Çağrısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı Proje Teklif Çağrısı

2017-05-10 11:09:56
Yeni dönem proje teklif çağrısı başvuruları 9 Haziran 2017 saat 17:00'a kadar kabul edilecektir.

Bu çağrı kapsamında “İmalat Sanayi”, “Araştırma ve Geliştirme”, “Teknoloji Transferi ve Ticarileşme” faaliyet alanlarında proje teklifleri sunulabilecektir.

Başvurular elektronik sistem aracılığı ile yapılacaktır, ayrıca yine elektronik sistemden üretilen basılı başvuru formları da Bakanlığa 9 Haziran 2017 tarihi 17:00'a kadar (elektronik başvuru için son tarihten beş iş günü sonrasına kadar) iletilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
Basında Dika
Dika'nın basında çıkan haberleri için tıklayınız
Doküman Arşivi
Ajans çalışmaları ile üretilen döküman arşivi
Basında Bölgemiz
Bölgemize ait haberler ve güncel etkinlikler
İhale İlanları
Ajans ve yararlanıcılarına ait ihale ilanları
         
Copyright © 2013 dicle kalkınma ajansı