DİĞER HABERLER

Ajans Üniversite İşbirliği Platformu’nun Yedinci Toplantısı Gerçekleştirildi
SIAL Uluslararası Gıda Fuarı Hazırlık Toplantısı Yapıldı
Midyat'a Telkâri Tasarım Merkezi Yapılıyor
Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Çalıştayı Yapıldı
​Mardin’de 2000 Kişiye İstihdam
Proje Döngüsü Eğitimi Sertifikaları Dağıtıldı
​Harran Üniversitesi İle Coğrafi İşaretler Protokolü İmzalandı
Gerçüşlü Girişimcilere Yönelik "Hibe ve Teşvikler" Semineri Düzenlendi
Batman OSB'deki Firmalara Proje Eğitimi
Siirt'e Yıldız Yağmuru


Mardin’de 10 Milyon 670 Bin TL’lik Projelerin Mutabakat Metni İmzalandı

Mardin’de 10 Milyon 670 Bin TL’lik Projelerin Mutabakat Metni İmzalandı

2017-04-20 22:31:44
Mardin’in turizmine katma değer kazandırmak için Ajansımızın “Mardin 2017 Yılı Turizm Sektörü Güdümlü Projeleri Mutabakat Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda projelerin ön mutabakat metni tüm aktörlerin katılımı ile ilgili paydaşlar tarafından imzalandı.

Ajansımızın “Mardin 2017 Yılı Turizm Sektörü Güdümlü Projeleri Mutabakat Toplantısı” kapsamında dört farklı projeye Ajansımız tarafından % 75 oranında 2’şer Milyon TL olmak üzere toplam 8 Milyon TL hibe desteği sağlanacaktır. Proje sahiplerinin % 25 oranındaki eş finansman kaynağı ile birlikte düşünüldüğünde toplam bütçe miktarı yaklaşık 10 Milyon 670 Bin TL olmaktadır.

Ajansımızın Ana Hizmet Binasında gerçekleştirilen toplantıya ev sahibi olarak Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ’ın yanı sıra Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayan Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk ve Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin katıldı. Projelerin ön mutabakat metni de kendileri tarafından imza altına alındı. Ayrıca çok sayıda proje ortakları, iştirakçileri ve paydaşları da toplantıda hazır bulundu.

Ajansımızın Yönetim Kurulu Başkanı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman yaptığı konuşmada Kalkınma Bakanlığı’nın kalkınma ajansları aracılığıyla yapacakları desteklerin en başında güdümlü projelerin olacağını söyledi. Dicle Kalkınma Ajansı’nın hibe programları içerisinde olan güdümlü projelerden kamu kurum ve kuruluşlarının faydalandığını belirtti. Vali Yaman “Buna dayanarak Mardin Büyükşehir Belediyemiz, Midyat Kaymakamlığımız ve Artuklu Belediyemiz Kalkınma Ajansımız ile birlikte bir mutabakat içerisinde oldular. Bu daha çok kültür ve turizm ağırlıklı bir çalışma, inşallah kısa zamanda hızla yürütülecek ve Mardinli hemşerilerimizin istifadesine sunulacaktır” dedi.

Ajans Genel Sekreterimiz Yılmaz Altındağ, Mardin’de özellikle turizm odaklı çok güzel projelerin olduğunu söyledi. Valilik ve belediyenin işbirliği içerisinde birlikte düşünme modeli açısından bunu önemsediklerini; bürokrasinin bu sayede azaldığını belirtti. Genel Sekreterimiz “İnşallah hepberaber çok güzel projelere imza atacağız. Bugün burada mutabakat toplantısında tüm projelerin ana ekseni turizm; çünkü Mardin’in dünyaya açılan özel bir penceresidir. O bağlamda herzaman Valiliğimizle, Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışıp daha iyi modeller üretmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.Mardin 2017 Yılı Turizm Sektörü kapsamında ön mutabakat metni imzalanan güdümlü projeler şunlardır:

Mardin’de Tarihi Çarşıların Canlandırılması Projesi
Mardin üretim ve ticaretinin en önemli merkezi Artuklu’da bulunan tarihi Mardin’in geleneksel çarşılarıdır. Bu çarşılar bugün büyük oranda üretimden çekilmekle birlikte halen gündelik ticaretin bir merkezi olmaya devam etmektedir.  Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi kapsamında rehabilitasyon ve yenileme çalışmaları tamamlanan Mardin Birinci Cadde’nin alt etkileşim alanında yer alan ve 871 dükkan içeren 19 tarihi çarşının aynı konsepte uygun olacak ve tarihsel değerlerini yansıtacak şekilde yenileme ve rehabilitasyon faaliyetlerini içeren proje DİKA - GAP işbirliğiyle geliştirilmiştir. Proje kapsamında halen aktif olan veya canlılığını yitiren çarşıların Tarihi Mardin gezi rotası içerisinde ele alınarak işlerlik kazanması ve turizm etkinliklerinin gerçekleştirildiği mekânları içerecek şekilde zenginleştirilmesi ve bu yolla turistlerin Mardin’de geçirecekleri zamanın ve ile sağlayacakları katma değerin artırılması hedeflenmektedir. Proje aynı zamanda Mardin’in zengin mimarisi ile somut ve somut olmayan kültürel değerlerinin ziyaretçilere sunularak kentin cazibesinin artırılmasını da amaçlamaktadır. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Müzesi Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek projeye güdümlü proje desteği kapsamındaki bütçe miktarı 2 milyon TL’dir.

Mardin Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezi Projesi
Mardin’in kültür çeşitliliği, yerel mutfağının da aynı şekilde çeşitli olmasında etken olmuştur. Kentte her yemeğin bir hikâyesi de vardır. Günümüz turizm anlayışında yerel lezzetleri ayrı düşünmek olanaksızdır. Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en az; taş mimari, şehir ve ova manzaraları, telkari başta olmak üzere çok sayıda el işlemesi ürünlerle kuruyemiş malzemeleri kadar yöreye ait lezzetlere ilişkin bir merakı ve talebi bulunmaktadır. Bu talebin karşılanması turizm ve etkileşim alanına bulunan bütün sektörlerdeki işletmeciliğin geliştirilmesine etki ettiği gibi ilin tarım ve turizm potansiyelinden daha fazla yararlanmasını da sağlayacak niteliktedir. Gıda ve turizm değer zincirlerinin kesişim noktasında bulunan gastronomi, dünya turizm trendleri göz önüne alındığında, katkı sunabilecek bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mardin Artuklu Üniversitesi ile Mardin Müzesi başta olmak üzere yerelde faaliyet gösteren butik lokanta ve restoranların son dönemlerdeki faaliyetleri Mardin mutfağının zenginliğini ortaya koymaktadır. Ajansımız da Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası ile Kızıltepe Ticaret Borsası işbirliğiyle son bir yılda özellikle Mardin bulguru özelinde tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermektedir. Bütün bu faaliyetlerin tarihi Mardin’de atıl bulunan bir mekanda birleştirilmesi ve yöre mutfağının bir standarda kavuşturulması hedeflenmektedir. Kentin tarım ve turizm işletmeciliğine daha çok katkı sağlayabilmesi amacıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin Müzesi işbirliği ve ilgili paydaşların katılımıyla bir güdümlü proje çalışması yürütülecektir. Projeye ilişkin Ajans desteği 2 milyon TL olup bu bütçe uygulama projesinin hazırlanması ile revize edilebilecektir.Mardin Tasarım ve İnovasyon Merkezi Projesi
Mardin’de genel olarak yöresel ürünlerin ve değer ihtiva eden yerel ürünlerin turizm sektörüne yönelik olmak üzere üretilip sunulması daha çok yöneticilerin yönlendirmesiyle halk eğitim merkezleri, ÇATOM ve sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla yürütülmektedir. Üretilen yöresel ürünlere ilişkin motivasyon da daha çok sosyal anlamda kadınların ve diğer dezavantajlı grupların iyileştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar yürütülen çalışmaların faydalı birçok sonucu olsa da esas itibariyle pazarlanan ürünlerden elde edilen katma değer çoğu zaman sınırlı kalmaktadır. Bugün Mardin’in en önemli turistik hediyelik eşya ürünlerinden biri sayılan telkari büyük oranda bölge dışından ve fabrikasyon şeklinde gelmektedir. Bu ürünlerin yerel ekonomiye sağladığı faydanın düşmesine ve uzun vadede de aslında yerele ait olan bir ürünün tamamen özgünlüğünü kaybetmesine yol açacak mahiyettedir. Telkari örneğinde olduğu gibi yerelde üretilen ve satılan birçok ürünün özgün tasarım ve inovasyon ile sadece yerelde değil elektronik satış kanalları ile bütün dünyada önemli bir talep ile karşılanacağı bunun gibi birçok örnek çalışmada deneyimlenmiştir. Tarihi Mardin’de atıl ve kullanılmayan eski taş bir yapının modernize edilmek suretiyle bir tasarım-inovasyon merkezine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu yöresel ürünlerin katma değerini artırmakla kalmayıp, yerel inisiyatife vizyon kazandırması, Tarihi Mardin’in Yayalaştırılması projesine de katkı sağlayacaktır. Artuklu Kaymakamlığı ve Mardin Müzesi işbirliğiyle ve ilgili paydaşların katılımıyla yürütülecek projeye 2 milyon TL güdümlü proje desteği sağlanacaktır.

Midyat Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi Projesi
Telkârî, Mardin yöresine ait bir gümüş işleme sanatı olmakla birlikte özellikle Midyat ilçesinde daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bu sanatı yaşatan birkaç usta ile hali hazırda Telkârî ürünlerinin satışını yapan birçok firma Midyat ilçesinde faaliyet göstermektedir. Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksek Okulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü’nde Telkârî işçiliğine yönelik bir atölye bulunmaktadır. Ancak Mardin genelinde satılan uzak doğu menşeli fabrikasyon ürünler telkârî sanatını ve ticaretini olumsuz yönde etkilemektedir. Telkari sanatını el yapımı temelinde geliştirmek ve inovasyona dayalı tasarımla daha fazla katma değerli ürünler elde edilmesini amaçlayan özel bir merkezin hayata geçirilmesi turistik ürünlerin özgünlüğünü korumasına altyapı oluşturacak mahiyettedir. Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksek Okulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümünün hali hazırda faaliyet gösterdiği konukevi ile birlikte daha önce Ajans desteğiyle restorasyonu yapılmış tarihi bir bina “Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi” olarak düşünülmektedir. Bina konumu itibariyle tarihi Konukevi’ne bitişik olduğundan ziyaretçi açısından pozitif imkânlara sahip olacaktır. Ayrıca binada çoğunluğu kadın olmak üzere 100 - 150 kişi arasında personel istihdam edilebilecektir. Midyat Kaymakamlığı ve Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksek Okulu işbirliğiyle ve ilgili paydaşların katılımıyla yürütülecek projeye 2 milyon TL güdümlü proje desteği sağlanacaktır.

Basında Dika
Dika'nın basında çıkan haberleri için tıklayınız
Doküman Arşivi
Ajans çalışmaları ile üretilen döküman arşivi
Basında Bölgemiz
Bölgemize ait haberler ve güncel etkinlikler
İhale İlanları
Ajans ve yararlanıcılarına ait ihale ilanları
         
Copyright © 2013 dicle kalkınma ajansı


Notice: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' in /var/www/vhosts/dika.org.tr/httpdocs/index.php on line 129